Fem matemàtiques programant!

Eulàlia Canet (@eulaliacanet)
Escola Castell de Farners, Santa Coloma de Farners

L’experiència que vull presentar és la utilització de robots educatius (Dash & Dot) per a la consolidació dels continguts matemàtics treballats a l’aula en el primer cicle de Primària. En les diferents sessions, es treballen aspectes com el càlcul mental, les diferents tipologies d’angles o l’orientació espacial, mitjançant reptes o jocs, al mateix temps que s’inicia a l’alumnat en la programació per blocs.

Per al desenvolupament de les diferents activitats, s’ha establert la distribució dels alumnes en grups de treball cooperatiu amb “càrrecs” específics i de caràcter rotatiu, la qual cosa permet així mateix treballar la inclusió de totes les realitats que es donen a l’aula.