eSeeCode: nova aproximació a la programació

Joan Alemany (@eseecode)
eSeeCode
Jacobo Vilella
eSeeCode

L’experiència ens diu que els alumnes tenen dificultats per passar d’un llenguatge visual com el Scratch a un de codi. També és cert que llenguatges educatius actuals no prioritzen l’anàlisi i disseny dels algorismes com feien llenguatges com el Logo. A més la vida útil d’aquests llenguatges es limita a una fracció de l’etapa escolar i no tenen aplicació real.

És en aquest context que neix eSeeCode (www.eseecode.com), un entorn de programació educatiu dissenyat amb l’objectiu d’unir i millorar l’essència d’altres entorns com el Scratch, el Logo i el Javascript.

En aquest pòster proposarem una metodologia per treballar la programació a l’aula a través del “problem solving” i mostrarem exemples de les experiències amb eSeeCode que s’han dut a terme amb alumnes de Primària i Secundària en un context d’activitats d’ampliació i robòtica amb eXplorium (www.explorium.cat).