Blocs propis amb Snap4Arduino

José García (@jogaye)
Citilab, Cornellà de LlobregatSnap4Arduino és el llenguatge de programació visual per blocs basat en Snap!, que permet interactuar amb gairebé totes les versions de la placa Arduino de forma intuïtiva. La seva facilitat per crear blocs propis permet establir estratègies d’aprenentatge per diferents nivells i abordar projectes complexos abstraient les parts necessàries per a la seva resolució.

Mostrarem un cas pràctic d’un robot que atreu, escolta i registra els suggeriments dels usuaris del Citilab, programat amb Snap4Arduino. Explicarem com construir blocs per incorporar sensors tàctils, un display LCD, un rellotge de temps real o una targeta MP3 per gravar i reproduir sons, entre d’altres.

Igualment, explicarem quins nous blocs funcionals s’han creat per a la programació del robot per tal d’aconseguir un programa a l’abast del grup d’adults que l’ha dissenyat i realitzat: els Nous Artesans del Citilab.