Arduino Radar

Anna Macià
Institut Montbui, Santa Margarida de Montbui

Projecte que, amb un sensor d’ultrasons connectat a un servo que va fent un escombrat de 180º, simula per pantalla un radar, on es marquen per pantalla els objectes que va detectant.