Ajuts per a l’aprenentatge actiu d’ idiomes 2009

Convocatòria adreçada a centres d’ educació secundària de Catalunya de titularitat municipal, privats en règim de concert i de titularitat del Departament d’ Educació:

ORDRE EDU/85/2009, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament d’Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2009.

Programa K. Subvencions a centre educatius d’educació secundària de Catalunya, per
a l’aprenentatge actiu d’idiomes durant el curs 2008-2009 (codi 221K EN07).

Accés a l’ aplicatiu online