IV Jornada d’energia

El proper 25 de març del 2017 es celebrarà la 4a Jornada d’Energia d’Olot amb el tema central: Educant cap un model energètic sostenible. Aquesta jornada té per objectiu sensibilitzar, debatre, formar i compartir experiències didàctiques al voltant del tractament curricular  a les etapes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, i tenir una perspectiva de futur dels canvis que la reclama la societat i el problema del canvi climàtic en relació a la generació i l’ús de l’energia en una perspectiva social i ambiental sostenible.

Atès que és una necessitat immediata el canvi en el model actual de generació, distribució i ús de l’energia davant dels problemes ambientals que generen els combustibles fòssils, els riscos de les centrals nuclears i la pobresa energètica cal que la formació dels ciutadans que en un futur no llunyà hauran de prendre decisions personals, professionals i com a societat, és fonamental oferir una formació fonamentada en els coneixements científics, tecnològics i socials que comporta un model energètic basat en les energies renovables.

Des d’aquesta perspectiva la Jornada vol acollir el professorat interessat en aquesta temàtica per tal de generar sinèrgies positives per canviar els enfocaments didàctics d’aula i, fins i tot, de la gestió de l’energia en els centres educatius.


El programa de la jornada és:

Matí
Lloc: Sala Torín – Carrer Roser, 13, 17800 Olot, Girona

09:00 a 09:30 Acreditació
09:30 a 10:00 Benvinguda institucional
Ajuntament Olot, ICE Josep Pallach i Departament d´Ensenyament
10:00 a 11:00 Conferència  inaugural:Estratègies per al desenvolupament de la transició energètica” a càrrec de Carles Riba i Romeva (Col·lectiu CMES)
11:00 a 11:30 Esmorzar energètic km. 0
11:30 a 12:15 Les energies renovables: l’alternativa al col.lapse del recursos fòssils.
Ponents: Jordi Pujol i Soler (Col·lectiu CMES), Rosanna Fernández Ruiz (CESIRE) i Jordi Regalés i Barta (CESIRE)
12:15 a 13:00 TERRITORI i ENERGIA; conjura comunitària per a l’autosuficiència energÈTICA.
Ponent: Josep Centelles (Col·lectiu CMES)
13:00 a 13:45 Presentació d’experiències didàctiques
13:45 a 15:15 Pausa per dinar

Tarda
Lloc: Fundació d’Estudis Superiors (FES). Carrer Pere Fontanella 3, (Can Monsà), 17800 Olot, Girona

15:15 a 16:15 Conferència a càrrec de Dirk Vansintjan president de la Federació Europea de Cooperatives d’Energies Renovables
16:30 a 17:30 1ª Franja  de Tallers simultanis
Els assistents podran escollir la participació a dos dels següents tallers:

  • Taller 1: La motxilla bioclimàtica a càrrec de Rosanna Fernández Ruiz (CESIRE) i Jordi Regalés i Barta (CESIRE)
  • Taller 2: Disseny i construcció d’aerogeneradors a càrrec de Jordi Achón (Professor de tecnologia)
  • Taller 3: Energia i IoT a càrrec de David Moreno (Enginyer en automatització)
  • Taller 4: Taller de mobilitat amb hidrogen a càrrec de Miguel Antonio Peña (Doctor en Ciències Químiques, investigador del CSIC)
17:30 a 17:45 Pausa
17:45 a 18:45 2ª Franja de Tallers simultanis
Els assistents podran escollir la participació a dos dels següents tallers:

  • Taller 1: La motxilla bioclimàtica a càrrec de Rosanna Fernández Ruiz (CESIRE) i Jordi Regalés i Barta (CESIRE)
  • Taller 2: Disseny i construcció d’aerogeneradors a càrrec de Jordi Achón (Professor de tecnologia)
  • Taller 3: Energia i IoT a càrrec de David Moreno (Enginyer en automatització)
  • Taller 4: Taller de mobilitat amb hidrogen a càrrec de Miguel Antonio Peña (Doctor en Ciències Químiques, investigador del CSIC)
18:45 a 19:00 Acte de cloenda

També el trobareu en aquest enllaç

L’aportació d’experiències didàctiques és molt important per tal d’avaluar els seus resultats i servir com a mostra que motivi altres docents a prendre model. La franja de presentació d’experiències és oberta a les comunicacions que des de la teva pràctica docent puguin ajustar-se als continguts de la jornada. Per això, t’animem a presentar la teva experiència docent concreta als assistents de la Jornada en forma de comunicació d’una durada màxima de 20 minuts.