Bases

BASES DE LA CATEGORIA H:  CONTE AUDIOVISUAL IL·LUSTRAT

Enguany es crea una nova categoria, fruit de la col·laboració entre la Televisió de Catalunya i el Departament d’Ensenyament, la de conte audiovisual il·lustrat, amb l’objectiu de promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l’àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’àmbit artístic.

 1. Aquesta categoria va dirigida a tots els alumnes de primària i als alumnes de primària d’educació especial.
 2. Els treballs han de ser en llengua catalana o en aranès.
 3. El treball presentat ha de ser col·lectiu, no es limita a un nombre màxim d’alumnes, d’aquesta manera es fomenta el treball com a grup classe.
 4. El conte es pot presentar en format vídeo (no pot superar els 6 minuts de durada, comptant també els rètols) o en format presentació (no pot superar les 35 pantalles incloent-hi també els rètols).
 5. El conte ha de ser original. Les imatges que l’il·lustrin han de ser elaborades pels alumnes en qualsevol tècnica plàstica. Tant en el format de vídeo com en el format presentació la banda sonora ha d’incorporar la narració feta pels alumnes i la música o els efectes sonors creats i enregistrats preferentment pel grup participant o bé de llibreries de música lliure de drets.
 6. El treball s’ha de lliurar, igualment que els textos narratius, a través del formulari (ha d’incloure el text del conte i l’enllaç per visualitzar la producció). Pel que fa a la producció en format vídeo, l’enllaç ha de ser al Youtube del centre (de la XTEC a ser possible). Quant al format presentació, l’enllaç ha de ser a una presentació emmagatzemada al Google Drive del centre (a poder ser de la XTEC), en una aplicació de presentacions que permeti la inserció de so.
 7. En el format presentació es poden utilitzar diferents tècniques audiovisuals (stop motion, imatges en format de vinyetes,…). El text del conte ha de ser a la banda sonora inclosa a la presentació.
 8. Els treballs, tant en el format presentació com en el format vídeo, han de mostrar la creació del conte tal com es fa en el programa “Una mà de contes” del Canal Super3. Es poden trobar exemples i documentació al web del programa: http://www.super3.cat/unamadecontes/web/blog/blog/285
 9. Es crearà un jurat per a la categoria del conte audiovisual il·lustrat que seleccionarà un treball guanyador. Els treballs finalistes també quedaran ordenats.
 10. Es valorarà el treball de forma global tenint en compte especialment l’originalitat del plantejament, la qualitat narrativa, l’adequació narrativa dels recursos plàstics i la qualitat sonora.
 11. El treball guanyador serà produït pel Canal Super3, pel programa “Una mà de contes”. La producció es realitzarà conjuntament amb el centre guanyador el primer trimestre del curs 2017–2018 i premiat amb un obsequi per a l’escola.
 12. El Canal Super3, en funció de les seves possibilitats, podrà produir algun altre conte finalista, segons l’ordre que hagi decidit el jurat.
 13. Per a la producció del treball guanyador, el Canal Super3 adaptarà i interpretarà el conte, sempre que escaigui, perquè s’adeqüi al mitjà televisiu.
 14. No es valorarà cap treball amb músiques que atemptin contra els drets de terceres persones. L’organització en cap cas podrà ser considerada responsable d’aquests continguts, d’acord com estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. En cas de reclamació judicial sobre aquest tipus de continguts, l’organitzador o el participant retiraran el contingut objecte de la disputa.
 15. El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i acceptació d’aquestes bases en la seva integritat. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que aquest no pugui ser seleccionat com a finalista, guanyador o rebre una menció, o rebre cap dels premis establerts a les bases.

 
ensenyament_h2logo_super3