CalendariCONTINGUTS RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 3r D’ESO

Aquests són els continguts que entraran en l’exàmen de recuperació de Matemàtiques. Es recomana estudiar TOTS els continguts. us recordo que l’exàmen serà un exàmen de mínims. Sort

TEMA 1. NOMBRES RACIONALS (Tema 1 del llibre)

1.1 Saber identificar les parts d’una fracció. Saber calcular fraccions equivalents i irreductibles.

1.2 Saber operar amb fraccions

1.3 Saber diferenciar els diferents tipus de nombres decimals

1.4 Saber passar de nombre decimal a fracció i viceversa

TEMA 2. NOMBRES REALS (Tema 2 del llibre)

2.1 Conèixer les propietats de les potències

2.2 Saber utilitzar la notació científica. Saber operar amb nombres en notació científica

2.3 Saber aproximar nombres reals: arrodonir i truncar

2.4 Conèixer el concepte d’interval

TEMA 3. EQUACIONS DE PRIMER I SEGON GRAU (Tema 4 del llibre)

3.1 Conèixer els elements d una equació

3.2 Saber resoldre equacions de primer grau

3.3 Saber resoldre equacions de segon grau

TEMA 4. SISTEMES D’EQUACIONS (Tema 5 del llibre)

4.1 Saber resoldre sistemes d’equacions lineals pels diferents mètodes

TEMA 5. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (Temes 4 i 5 del llibre)

5.1 Saber resoldre problemes amb equacions

5.2 Saber resoldre problemes amb sistemes

TEMA 6. COSSOS GEOMÈTRICS (Tema 9 del llibre)

6.1 Saber identificar un poliedre i les seves parts.

6.2 Saber classificar els poliedres. Saber calcular la seva àrea.

6.3 Saber classificar els cossos de revolució. Saber calcular la seva àrea.

6.4 Saber calcular  el volum de cossos geomètrics

TEMA 7. MOVIMENTS I SEMBLANCES (Tema 10 del llibre)

7.1 Saber representar un vector en el pla i les seves parts. Saber calcular el mòdul d’un vector.

7.2 Saber identificar moviments en el pla

7.3 Saber efectuar translacions

7.4 Saber efectuar girs

7.5 Saber aplicar el teorema de Tales per resoldre problemes

7.6 Saber determinar distàncies en un mapa utilitzant escales

TEMA 8. FUNCIONS (Tema 11 del llibre)

8.1 Saber identificar una funció

8.2 Saber expressar una funció en diferents formes

8.3 Saber identificar en una funció: domini i recorregut, continuïtat, punts de tall i creixement i decreixement

TEMA 9. FUNCIONS DE PROPORCIONALITAT (Tema 12 del llibre)

9.1 Saber identificar i representar una funció lineal

9.2 Saber identificar i representar una funció afí

9.3 Saber trobar la recta que passa per dos punts

9.4 Saber identificar les rectes secants i paral·leles

9.5 Saber identificar i representar una funció de proporcionalitat inversaClasse 31 de maig 3r A

Bé. Ja hem arribat al final de curs. Tot el temari donat, tots els exercicis corregits i el control el proper dia.

Us dessitjo molta sort en el control. Recordeu que és amb apunts i amb llibre i que heu de lliurar el dossier el mateix dia del control.

No us oblideu la calculadora, el regle i el transportador d’angles.

Molta salutClasse 30 de maig 3r B

Bé. Ja hem arribat al final de curs. Tot el temari donat, tots els exercicis corregits i el control el proper dia.

Us dessitjo molta sort en el control. Recordeu que és amb apunts i amb llibre i que heu de lliurar el dossier el mateix dia del control.

No us oblideu la calculadora, el regle i el transportador d’angles.

Molta salutClasse 30 de maig 3r A

I finalment hem acabat el tema i el curs. Avui hem conegut les Mesures de posició i les Mesures de dispersió.

El proper dimarts corregirem l’exercici 1 de la fitxa i repassarem per l’últim control del proper dimecres.

SalutClasse 27 de maig 3r B

I finalment hem acabat el tema i el curs. Avui hem conegut les Mesures de posició i les Mesures de dispersió.

El proper dilluns corregirem l’exercici 1 de la fitxa i repassarem per l’últim control del proper dimecres.

SalutClasse 26 de maig 3r A

Estem acabant el tema i el temari. Avui hem conegut com calcular les mesures de centralització.

Per al proper dilluns hem de fer l’exercici 1c de la Fitxa.

SalutClasse 25 de maig 3r B

Estem acabant el tema i el temari. Avui hem conegut com calcular les mesures de centralització.

Per al proper divendres hem de fer l’exercici 1c de la Fitxa.

SalutClasse 24 de maig 3r A

Avui hem après com fer les taules de freqüència i els gràfics estadístics.

Hem comprovat que és indispensable portar el dia del control un regle, un transportador d’angles i una calculadora.

Per al proper dia heu de fer els exercicis 1ab i 5 de la fitxa.

SalutClasse 23 de maig 3r B

Avui hem après com fer les taules de freqüència i els gràfics estadístics.

Hem comprovat que és indispensable portar el dia del control un regle, un transportador d’angles i una calculadora.

Per al proper dia heu de fer els exercicis 1ab i 5 de la fitxa.

SalutClasse 23 de maig 3r A

Avui hem començat l’últim tema del curs Tema 10 Estadística.

És un tema diferent del que hem fet fins ara i a més, té la particularitat de que el control el farem amb llibre i apunts. Per a molts és l’última oportunitat de treure bona nota. Aprofiteu-la!

La data del control ja està fixada: l’1 de juny i també haurem de lliurar el dossier el mateix dia.

Per al proper dimarts hem de fer l’exercici 1a de la Fitxa.

Salut