Speaking activity

CONTINGUTS M2

(Aquesta imatge ha estat editada amb GIMP, s’ha modificat gràficament i s’ha posat el titol)

Speaking activity:

In this activity we will work on the speaking competence and the technological one.

Activity one- You will create a collage of some pictures of where you’ve appeared for the last years. You can create your collage with any of the following platforms:

Once the collage is created, post it to this message explaining  in an audio clip what you were feeling in each situation. Use the Past Continuous structure.

(Aquest collage s’ha creat amb PIXLR-O-MATIC. Al ser una imatge molt pesada, no es podia pujar i li hem reduït les dimensions amb el programa GIMP)

Està publicat a PINTEREST: https://www.pinterest.es/jmart447/pins/

Activity 2- You are going to imagine that you are a journalist who is broadcasting updated news about the Coronavirus.

You should create 3 audio documents in a row, with a separation of hours explaining how the situation is changing.

Upload the 3 audio document to a post entry.

 

 

Present Continuous- Present Simple (carrousel activity)

In the following carrousel, you will see a series of pictures expressing actions. If you describe these actions as if they were taking place at the moment of speaking, you use the Present Continuous tense. If you use these pictures to describe the daily routine of a person you use the Simple present tense.

Activity

Option A- Answer this post writing a text of about 80 words explaining wha the typical day of a person who carries out these actions is.

Option B- Choose 2-3 pictures and describe in a text of about 80 words what the protagonist is doing and feeling.

 

 

Ús didàctic del material multimèdia: La Generació T

Una de les raons principals per la qual estic formant-me en tot el que fa referència al món multimèdia és perquè penso que, avui en dia, aquest va totalment lligat al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Des de sempre hem sentit que l’alumnat ha d’aprendre a aprendre, que ha de ser capaç de definir el seu procés d’aprenentatge i que el que ha de fer el professorat és guiar i motivar per tal que l’estudiant es responsabilitzi del seu propi procés, l’ajudi a gestionar els recursos i mitjans disponibles per a aprendre i li mostri les eines que ha d’integrar en el procés d’aprenentatge per tal de reflexionar sobre aquest.

El professorat ens troben amb una situació on els elements tradicionals potser compleixen aquesta funció amb alguna part de l’alumnat, no en la majoria, però. El procés tradicional d’explicar contingut, deixar que l’alumnat l’apliqui i després s’avaluï, ja no sempre funciona. L’alumnat ha de ser 100% partícip d’aquest procés i s’han de treballar competències com la de discernir quina informació de la qual troben en la xarxa és fiable.

En uns anys, amb la revolució digital i l’arribada a la secundària la “Generació T” la situació haurà de canviar completament. La finalitat del suport tecnològic no ja es veurà com un factor motivador, sinó com l’espai de treball on l’alumnat se sentirà còmode.

Aquest nou espai portarà una sèrie de millores com la implicació de les famílies, la personalització del procés d’aprenentatge, etc. Tanmateix, per a arribar a aquesta situació, la responsabilitat no només recau en l’esforç del docent- que necessita formació- sinó que en la transformació digital hi ha molts altres factors que intervenen com la mancança de continguts digitals o l’adequació de les infraestructures.