Exercicis de metalls

Qüestions del tema “ELS METALLS”

Nom i Cognoms: Data:

1. Anomena dos metalls que es puguin trobar a la natura en estat pur i que anomenem metalls natius.

2. Explica què és la mineria.

3. Què és un jaciment?

4. Què é la Siderúrgia

5. Què és la metal·lúrgia?

6. Quins processos inclou la metal·lúrgia.

7. Què és la mena d’un mineral

8. Què és la ganga d’un mineral

9. Què és un aliatge?

10. Anomena totes les propietats físiques bàsiques dels metalls

11. Explica la propietat mecànica de torsió i posa un exemple d’objecte metàl·lic sotmès a torsió.

12. Explica la propietat mecànica de tracció i posa un exemple d’objecte metàl·lic sotmès a tracció.

13. Explica què vol dir tenacitat.

14. Explica què vol dir fragilitat.

15. Diferència entre corrosió i oxidació.

16. Diferència entre acer i ferro colat

17. Anomena 5 metalls no fèrrics.

18. Posa dos exemples d’objectes de coure i dos d’alumini.

19. Quins metalls són magnètics.

20. Quines són les formes comercials del ferro.

Treball a classe

El Tèxtil – Power Point

 

 

Genera un power point del tèxtil, amb el seüent contingut mínim

 

 

1.- La Fibra, el filament i el fil. Obtenció de les primeres matèries tèxtils, posa imatges i defineix:  Fibra,  Filament i Fil

 

2.- Característiques de les fibres. Principals característiques de les fibres naturals i de les fibres sintètiques.

 

3.- Classificació de les fibres. Posa imatges i classifica les fibres segons el seu origen:

 viscosa, seda, espart, jute, amiant, cotó, llana, tergal, fibra de vidre, niló. 

 Naturals:

Sintètiques:

Artificials:

 

 

4.- Filatura. Explica com és el procés de filatura:

 

5.- Tissatge. Explica com és el procés de tissatge:

 

6.- Parts d’un teixit. En un teixit pla, explica que s’entén per l’ordit, i què s’entén per la trama.

 

7.- El teler. Fes unes fotos del teler de tecnologia mentre realitzes el teixit. Explica què és un teler i el seu funcionament.

 

8.- Acabats. Explica què s’entén per procés d’acabats del teixit.

 

9.- Resum. Dibuixa un gràfic amb l’esquema complert del procés tèxtil.

 

El Tèxtil

 

 

 

La presentació del tema

Pàgina web en la qual podràs ampliar continguts sobre el procés tèxtil: les fibres, la filatura, el teixit, els aprests i acabats, etc.

 

 

Vídeo que reprodueix un programa de Catalunya Ràdio dedicat a la industrialització a Catalunya durant els segles XVIII i XIX.

Aquí tens un link a una web feta per alumnes d’ESO, amb informació relacionada amb el Tèxtil.    Accés al web

 

Ara toca practicar! Accés a  j-clic 

 

Si tens una estona i vols anar per nota, pots veure els vídeos relacionats.

La Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló

L’Espanya Industrial

La Catalunya industrialitzada