Potenciem el vocabulari català

Per desenvolupar aquest projecte fem servir unes aplicacions informàtiques basades en l’entorn SCRATCH.

La primera aplicació consisteix a trobar la paraula correcta a partir de la seva definició. La paraula es troba dividida per les lletres que la componen de forma desordenada i en constant moviment.

L’adreça on podeu trobar aquesta aplicació és

https://scratch.mit.edu/projects/397117136

La segona aplicació consisteix a trobar la paraula amagada amb les lletres desordenades i fixes. Les paraules es poden treballar segons el número de lletres que contenen ( 5,6,7 i 8 )

L’adreça on podeu trobar aquesta aplicació és

https://scratch.mit.edu/projects/392377425

 

La tercera aplicació consisteix a completar la paraula amagada, a la qual li falten algunes lletres que s’han d’omplir. Les paraules es poden treballar segons el número de lletres que contenen ( 5,6,7 i 8 )

L’adreça on podeu trobar aquesta aplicació és

https://scratch.mit.edu/projects/395071637

En les 3 aplicacions es poden personalitzar les bases de dades de les paraules, així com adaptar-lo a altres idiomes com el castellà o l’anglès.

Aquestes aplicacions les he realitzat personalment durant el curs d’aprofundiment de l’entorn SCRATCH realitzat al llarg de l’any 2020.

Fernando Fernández

Professor de Secundària a l’Escola Cultural de Badalona