El programari lliure

Mitjançant el programari lliure el docent disposa d’un interessant recurs per treballar diferents continguts curriculars. L’adaptabilitat i la interactivitat de programaes com ara el JCic, l’Scratch i el Calc fa d’aquests programes unes interessants eines de suport per reforçar conceptes i practicar continguts treballats a l’aula.
Actualment a la xarxa hi ha molts i interessants recursos digitals didàctics per treballar continguts curriculars d’ensenyament. Però a vegades pot passar que en cercar un recurs concret per atendre una necessitat educativa concreta, no es trobi o que no s’acabi d’ajustar per allò que es vol fer servir. És llavors quan aquests programes comentats poden fer un bon servei al docent generant fitxers interactius justificant així el seu valor didàctic.
El servei d’aquests programes es presenten en format digital, encara que també es pot presentar en format de paper com és el cas del Calc, generant les clàssiques fitxes per practicar-hi continguts. I la possibilitat de treballar aquests programes amb una PDI amb suport de l’Open-Sankoré, no fa altra cosa que augmentar les possibilitats didàctiques del programari lliure.

Carlos HierroEl JClic

Amb el Jclic es poden fer activitats relacionades amb diferents continguts curriculars i adaptar-los a diferents nivells educatius.

Cercador d’activitats JClic

http://www.xtec.cat/~jhierro

 L’Scratch a l’aula

Un dels objectius d’Scrath és treballar la creativita i la lògica en un entorn de programació visual, la qual cosa permet als alumnes fer els seus propis projectes sense haver d’escriure-hi codi.

Amb l’Scratch es poden fer activitats interactives per treballar diferents continguts del currículum escolar, la qual cosa suposa un interessant recurs per al docent. Un altre aspecte interessant a resaltar és l’adaptabilitat d’Scratch per fer activitats de diferent nivell de dificultat atenent així a la diversitat. La seva multimèdia (sons, imatges …) permet que amb l’Scratch es puguin fer dictats I mapes muts d’entre altres moltes activitats, on fer activitats va en funció de la imaginació que se li posi i del coneixement aplicat dels blocs propis d’aquest programa.

http://scratch.mit.edu/

http://scratch.mit.edu/users/carlosha

http://www.xtec.cat/~jhierro/scratch/

 El Calc

Amb el Calc del LibreOffice es poden fer activitats interactives aplicables a l’aula. En aquest web es poden veure alguns exemples.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/d228/index