DESCRIPCIÓ

La masia es una casa rural generalment aillada en el camp .

La vida a les masies no s’establitza fins a l’edat mitjana , a causa de la inseguretat en el camp .

 A les masies s’hi fabricaven productes artesanals ,  fets a ma pel pagès. També cuinaven , mitjançant el que es cultivaven com..  camps de cereal  i de regadiu ,  horts  i zones on hi trobaven arbres fruiters.

 

MASIA DE CAN SANAHUJA

  

Aquesta masia està envoltada de boscos sempre ha estat rica amb oli, vi i  horts.

Té un gran portal amb una porta semicircular amb grans dovelles i uns motius simbòlics pintats amb una magrana a la dovella central.

A l’entrada del recintre de la casa encara hi podem veure les restes de l’antiga era, com també algunes de les eines emprades en altres èpoques.