DESCRIPCIÓ

BASSA

Una bassa és una excavació impermeable feta a un lloc favorable per poder emmagatzemar aigua de pluja.Es tracta d’un petit ecosistema.

Un ecosistema és una unitat formada per una comunitat d’éssers vius. Forma poblacions, comunitats, habitats i níxol ecològic.

Conceptes molt relacionats amb l´ecosistema són : Hàbitat, població, comunitat i nínxols ecològics.

Una població són  els individus d’una mateixa espècie.

Una comunitat és el conjunt de diferents poblacións d´un ecosistema.bassa

DIFERENTS MANERES DE DIR BASSA:

Irlandès: lochán

Francès: étang

Italià: stagno

Portuguès : lago

Romanès: lac