PÀGINA D’INICI: “LA PETITA FESTA GANXETA”

Cada any a l’escola, al inici del curs, al setembre, celebrem la petita festa major Ganxeta, ja que el dia 25 de setembre és la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus.
És una festa molt especial i esperada per tota la comunitat educativa.
És un projecte interdisciplinari d’escola i cada nivell el•labora el seu centre d’interès, és durà a terme al grup de P5, on es durà a terme diferents activitat relacionades amb el seguici i elements de festa de Reus.

Els continguts a assolir,
• Coneixement i gaudi de la tradició de la festa major.
• Utilització de recursos TAC
• Adquisició de nou vocabulari i coneixements del seguici
• Memorització de la cançó de la Cucafera
• Gaudi i motivació en totes les activitats proposades.

Quan a capacitats:
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals
• Comportar-se d’acord a unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col•laboració amb el grup i cap a la integració social.