Preinscripció 2019

DATES DE PREINSCRIPCIÓ ESO 2019/2020

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

HORARI SECRETARIA PER LLIURAR LA SOL·LICITUD

Setmana de l’1 al 5 d’abril

Dilluns de 8h a 16:45 h

Dimarts de 8h a 16 h

Dimecres i dijous de 8 a 14:45 h

Divendres de 8 a 14 h

Setmana de l’8 al 9 d’abril

Dilluns de 8 a 18:00 h

Dimarts de 8 a 18:00 h

 

Calendari previst:

 • Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Presentació de documentació: fins al 10 d’abril de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2019

Documentació:

 1. El formulari de sol·licitud junt amb el full de dades de contacte s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.Trobareu tota la informació sobre la preinscripció a la pàgina del Consorci d’Educació de Barcelona