Projectes

Impuls de la competència lingüística en llengües estrangeres:

 • optativa 2n d’ESO: Global Scholars (en llengua anglesa)
 • matèria de Ciències socials i la de Tecnologia amb perfil lingüístic en llengua anglesa.
 • continuem amb la implementació del Programa de certificació de llengües estrangeres (B1 i B2 en llengua anglesa) que implica una col·laboració estreta amb l’EOI.
 • preparació de les proves DELF en llengua francesa (A2 i B1).
 • consolidació del projecte intercanvi amb França.
 • consolidació del viatge de 4t d’ESO a Londres.

Incorporació a la Xarxa de Competències Bàsiques:

 • equip impulsor i dinamitzador del treball competencial al centre
 • formació de dues professores del centre (coordinadores) en aquesta Xarxa.
 • promoció i disseny d’activitats competencials.

Projecte esbarjo per dotar d’un cert contingut educatiu l’hora del pati.

 • Comissió de pati formada per tres professors del centre.
 • Compra de jocs de taula i material per a l’esbarjo (porteries de futbol, taules de ping-pong, cistelles de bàsquet).

Pla lector

 • organització d’activitats entorn la diada de Sant Jordi (setmana cultural).
 • Literàpolis a 3r d’ESO (departament de Llengua castellana i literatura).
 • Clubs de lectura augmentada 4t d’ESO (departament de Llengua catalana i literatura).

Projecte d’innovació tecnològica: STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths).

Es tracta d’incentivar, entre altres objectius, les vocacions de les noies en el món de l’enginyeria i la ciència.

Potenciació de l’ús de les tecnologies digitals:

 • introducció de recursos TAC a cada àrea curricular.
 • potenciació de l’ús de l’espai Moodle.
 • millora de la connectivitat i de la xarxa informàtica de l’institut.
 • figura del coordinador 2.0 que ha d’unificar eines digitals del centre (Moodle, sites, twitter, Clickedu…)
 • elaboració del pla TAC.
 • implementació de la plataforma digital educativa Clickedu.

Programa de mediació

 • equip de mediadors del centre.
 • participació en la Jornada d’alumnat mediador de la ciutat de Barcelona.
 • participació en el Programa de mediació entre iguals (Consorci d’Educació).
 • organització d’activitats d’intercanvi entre els alumnes dels centres de les escoles vinculades de primària i els alumnes de l’institut.

Col·laboracions amb entitats locals diverses:

 • Banc dels Aliments
 • Participació en alguna activitat de la fundació DMD
 • Col·laboració amb la Marató de TV3.
 • Implementació del programa TEI a tota l’ESO.
 • Implementació del Projecte Mosquito Allen a 3r d’ESO (ciència ciutadana)
 • Participació en el programa d’Escoles més sostenibles. Creació de la comissió de delegats verds.