06 Documents

Normativa de centre

Normativa de funcionament de centre NOFC  (darrera actualització 22/XII/2014)

Acord de coresponsabilitat

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Models d’autoritzacions

Autoritzacions