MGB. Repàs Classificació dels animals 04ILM04

4T Física amb els llegums. (PDF) 😎 

MEDI AULA DE CIÈNCIES: Física amb els llegums 04AUCIELS LLEGUMS
MEDI AULA DE CIÈNCIES: Física amb els llegums.

Activitat a l’aula en gran grup.

04A

04B

MEDI Material complementari 04ACFLL
MEDI Cuinar 04ACFLL Cuinar
Control de medi.