LA MANDARINA SURA O NO SURA?

LA MANDARINA, SURA O NO SURA?

Fixeu-vos molt bé en l’experiment que us proposem avui:

Necessiteu 2 mandarines o taronges petites i un recipient amb aigua. Abans de posar les mandarines penseu: què creieu que passarà?

Poseu una de les mandarines a dins i observeu. Després agafeu l’altra, la peleu i la fiqueu a  dins del recipient. Que ha passat?

 

Aquí teniu l’explicació: La mandarina amb pell sura perquè entre la pell i la polpa hi ha aire. L’aire té menys densitat que l’aigua. A més la mandarina sense pell és més permeable a l’aigua i augmenta de pes.