Pla d’actuació 2020-21

Segons el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, publicat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el 3 de juliol de 20202, els centres escolarS han d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars…) abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu, incorporant els horaris, per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un element clau de la PGA del centre.

El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i es publicarà a l’espai web del centre.

El passat dimecres 22 de juliol de 2020 va ser informat el Consell escolar de l’institut dels continguts d’aquest pla d’actuació provisional que compartim en aquesta publicació

DOCUMENT AMB EL PLA D’ACTUACIÓ 2020-21