El Renaixement

Alguns dels autors més importants d’aquest moviment literari són: Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Maquiavel, François Rabelais, Pierre de Ronsard, Michel de Montaigne, Christpher Marlowe, Thomas More i Erasme de Rotterdam.

Busqueu de cadascun a quina literatura pertanyen, algun tret biogràfic destacable, informació sobre la seva obra i l’argument de l’obra principal que van escriure.

Qüestions sobre les cançons de gesta

1. Quina és la relació entre les cançons de gesta i els joglars?

2. Quins són els temes de la Cançó de Rotllan?

3. Quin és l’estil literari de les cançons de gesta?

4. Explica dues característiques comunes de les tres cançons de gesta més importants.

5. Amb quin dels personatges principals de les tres cançons de gesta t’identifiques més i per què?