Sessió 7 Contes terrorífics

  • Comentar les preferències de celebració: Halloween o la castanyada. Crear debat.

  • Crear un conte de terror on el o la protagonista sigui un monstre (activitat en parelles). Primer crear un esquema amb:

-Els personatges (principal i secundaris).

-El lloc on passa l’acció.

-El temps (durada).

–Com començarà la història (plantejament), quines accions hi passaran (nus) i com acabarà (desenllaç).

-Un element de por (què hi posaran perquè faci por).

 

  • Un cop fet l’esquema, començaran a escriure el conte terrorífic i el penjaran al GC (esquema + conte).