Sessió 1 Introducció

 

  • Explicació del projecte: projecte que es durà a terme els dimarts a la tarda. és un projecte transversal que pretén millorar l’expressió oral i escrita a través dels contes. Aquest projecte engloba algunes de les hores de les assignatures de català, castellà, anglès i ciències socials, els continguts de les quals s’aniran treballant a través de diferents activitats. El projecte es diu comunica i està format per Hi havia una vegada. Al llarg de tot el curs intentarem respondre la següent pregunta: Què podem aprendre a través dels contes? 
  • Introducció a la narrativa: Què es necessita per inventar una història? Quins elements ha de tenir un conte? Es presenta una introducció sobre la narració, les seves característiques i elements bàsics. Projectar la fotografia, explicació oral. 
  • Com s’inventa un conte? (fotocòpia)
  •  
    • Completar totes les columnes per parelles.
    • Escollir un element de cada columna per fer una petita història (màxim una pàgina)
    • Cada parella llegeix la seva història. 
    • Explicar què és una hipòtesi. Aturar la lectura de la història abans del final. Cada grup de parelles s’haurà de formular una hipòtesis sobre com acaba la història que estan narrant els seus companys.