Sessió 27 Cloenda

Ha arribat l’hora d’acomiadar-nos d’aquest projecte i  farem dues coses: per una banda mirarem el curtmetratge La magia de leer i respondrem algunes qüestions al respecte i, per una altra banda, farem una valoració del projecte Comunica.

La magia de leer

Seguidament hi ha el curtmetratge per visualitzar tots junts abans de respondre les preguntes que trobaràs a continuació.

 

Ara que ja has vist el vídeo, per parelles heu de respondre les següents preguntes en un full de paper que ens haureu d’entregar. En uns 10-15 minuts exposem les respostes de cada parella davant la classe. Si us encalleu en una pregunta, passeu a la següent.

 1. Has notat alguna diferència entre els colors utilitzats en el curtmetratge? Quina? Per què creus que hi ha aquesta diferència?
 2. Quan comença la tempesta ell intenta salvar un llibre vermell, què creus que és? Com evoluciona aquest llibre al llarg del curtmetratge?
 3. Què creus que simbolitza el pas de creuar la tanca blanca?
 4. Per què creus que vola la noia que troba al costat de la tanca blanca? Per què ell no pot volar? Què creus que significa el fet de volar?
 5. (Aquesta és difícil) Què simbolitza el fet de posar tants esforços en recompondre el llibre vell? Com se sent en llegir-lo? Quina conclusió en treus?
 6. Què li passa a la gent quan el protagonista els dona un llibre?

Valoració del projecte

Com a sessió de cloenda és moment de pensar en les activitats realitzades, fer memòria i explicar quina és la teva activitat preferida i per què. A part de l’activitat que t’hagi agradat més també hauràs de pensar en la que t’hagi agradat menys. Tingues en compte que durant aquest projecte hem treballat les matèries de català, castellà, anglès i socials i que, per tant, les activitats havien d’estar relacionades amb aquestes matèries.

Durant el curs hem treballat en dos projectes diferents dins el Comunica. Per una banda vam començar amb els contes amb el projecte Hi havia una vegada i hem acabat amb el projecte Escape room. A continuació tens un esquema amb les activitats realitzades en el projecte Hi havia una vegada:

Què ha de contenir la fitxa de valoració del projecte?

 1. El teu nom i grup.
 2. A quin projecte pertany l’activitat que t’ha agradat més?
 3. Quina activitat t’ha agradat més?
 4.  Per què t’ha agradat aquesta activitat?  Per què l’has escollit?
 5. A quin projecte pertany l’activitat que t’ha agradat menys?
 6. Quina activitat t’ha agradat menys?
 7. Per què no t’ha agradat aquesta activitat? Per què l’has escollit?
 • Primer respon en un document de Google aquestes qüestions.
 • Quan acabis, fes una fitxa amb Canva amb aquestes preguntes i respostes com a fitxa de valoració del projecte.
 • Si acabes abans d’hora, afegeix més activitats que t’hagin agradat o que no t’hagin agradat a la teva fitxa de valoració.
 • PENJA LA FITXA DE VALORACIÓ RESULTANT AL CLASSROOM TANT SI L’HAS FET AMB CANVA COM SI TENS EL DOCUMENT DE GOOGLE!

I si sobra temps…

Qüestions a debatre:

 • Estàs d’acord amb l’opinió del nen?
 • Et llegien a casa quan eres petit/a?
 • Relacionem-ho amb Sant Jordi. Ho hauríem de fer de forma més freqüent?
 • Altres qüestions que puguin sorgir.