Sessió 9 Contes clàssics 2

Continuar preparant la presentació oral dels contes clàssics, acabar-la, preparar-se per fer la presentació oral i començar a fer les presentacions sobre els contes treballats.