Sessió 25: conte il·lustrat 2

Dimarts 24 de maig
La sessió passada vam fer un taller sobre il·lustració, vau crear el vostre conte a partir de tres paraules. Avui continuarem treballant amb aquest conte:
1. Cal que acabeu aquest conte (ha d’estar resseguit i ben pintat).
2. Escriure la història en un paper en format llibre (A3).
3. Fer una portada (la portada s’hauria de fer amb la tècnica del collage utilitzant retalls de les revistes que heu portat).
4. Caldrà explicar i representar el conte que heu elaborat a la resta de la classe.
5. La resta de la classe haurà d’endevinar les 3 paraules amb les quals vau crear la història.
6. Entregar al GC les fotos del conte il·lustrat i del conte escrit. Una entrega per grup i posar el nom de tots els membres.