Sessió 16 Presentació lapbook

Dimarts 15/22 de febrer

DIMARTS 15:

1erC Art Teràpia.

1erA: Acabar el lapbook i que després el presentin a la resta de la classe.

1erB: Acabar el lapbook i que després el presentin a la resta de la classe.

DIMARTS 22:

  1. Acabar el lapbook.
  2. Preparar presentació oral del vostre lapbook.
  3. Presentar-lo.
  4. Valorar els lapbooks dels companys. Heu de valorar:
    1. Qualitat del resultat final del lapbook.
    2. Presentació oral.
    3. Valorar l’activitat: què us ha agradat més? Què millorarieu?