EL PROJECTE DE L’HORT

PER QUÈ VOLEM UN HORT A L’ESCOLA?
L’hort tot i ser una activitat molt important (com moltes d’altres) ha estat totalment
apartada de l’escola i, si hi entrava, era d’una manera exclusivament teòrica. Durant
els últims anys, s’ha començat a valorar l’enorme potencial que aquest espai pot
oferir a l’escola, així com de la possibilitat d’introduir aquest tema a qualsevol àrea
curricular. L’hort aporta una sèrie d’experiències gratificants, enriquidores i úniques
per a l’alumnat, però també per al professorat, adaptades a tots els nivells i interessos
dels i les alumnes que, a la vegada, les podem utilitzar com a recurs per a que els
nens i les nenes aprenguin continguts curriculars de la gran majoria d’assignatures
(coneixement del medi, llengua, educació artística, matemàtiques, educació física,
etc).
A banda de l’aprenentatge conceptual, l’hort facilita i potencia la intel·ligència
interpersonal entre l’alumnat, entre el professorat i entre aquests dos col·lectius. És a
dir, ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar emocionalment, per a
què s’entrenin en el domini de les habilitats socials i aconsegueixin el
desenvolupament i creixement moral, i tot això, englobat en un marc pràctic, vivencial
i de manipulació.

OBJECTIUS
Els objectius que perseguim amb la realització i posada en pràctica d’aquest projecte
són els següents:
· Sensibilitzar sobre l’entorn proper.
· Educar en la cultura ambiental.
· Introduir coneixements sobre l’agricultura, i més concretament, sobre
l’agricultura ecològica.
· Educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i recursos naturals.
· Reflexionar sobre la producció, distribució i consum dels productes.
· Recuperar els coneixements del món rural.
· Possibilitar un aprenentatge intergeneracional (entre petits i grans),
intrageneracional (entre alumnes) i interdisciplinari (entre diferents àrees).
· Treballar coordinadament entre les persones del centre i de fora (tècnics,
familiars, hortolans, etc).
· Afavorir el treball en equip tot incidint en l’autonomia.
· Estar en contacte amb la natura en un entorn urbà.

Publicat dins de General | Comentaris tancats a EL PROJECTE DE L’HORT