Acords de Ginebra sobre la Indoxina, 21 de juliol de 1954

Declaració final de la conferència sobre el problema del restabliment de la pau a la Indoxina en què han participat els representants de Cambodja, l’Estat del Vietnam, els Estats Units d’Amèrica, França, Laos, la República Democràtica del Vietnam, la República Popular de la Xina, el Regne Unit i la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques […].

2. La conferència es felicita del final de leshostilitats a Cambodja, Laos i el Vietnam. Expressa la convicció que la posada en pràctica dels acordssobre el cessament de les hostilitats permetrà a Cambodja, Laos i el Vietnam assumir en el futur, en plena independència, el seu paper a la comunitatpacífica de nacions.

3. La conferència pren nota de les declaracions fetespels governs de Cambodja i Laos, sobre la sevavoluntat d’adoptar mesures i permet a tots elsciutadans que ocupin el seu lloc a la comunitatnacional, sobretot  participant en les pròximeseleccions generals que, d’acord amb la constitucióde cada un d’aquests països, tindran lloc durant l’any1955, amb escrutini secret i amb respecte de les llibertats fonamentals. […]

10. La conferència pren nota de la declaració del govern de la República Francesa, segons la qual aquest està disposat a retirar les seves tropesdels territoris de Cambodja, Laos i el Vietnam a petició dels governs interessats i en els terminis que seran fixats per acord entre les parts. […]

12. En les seves relacions amb Cambodja, Laos i el Vietnam, cada un dels participants en la conferència de Ginebra es compromet arespectar la sobirania, independència, unitat i integritat territorial dels estats esmentats i a abstenir-se de tota ingerència en els seus aspectesinteriors. […]

Acords de Ginebra sobre la Indoxina, 21 de juliol de 1954

Discurs de Ghandi davant el Congrés el 1942

Hi ha gent que té odi als seus cors envers els britànics. […] Però això és una cosa perillosa. […] Jo sé prou bé que els britànics ens hauran de donar la nostra llibertat quan haguem fet prou sacrificis i haguem provat la nostra força. Hem d’eliminar l’odi envers els britànics dels nostres cors. Si més no, en el meu cor no hi ha aquest odi. De fet, jo ara sóc un amic més gran dels britànics. La raó per això és que en aquests moments ells tenen dificultats. […]. La no-violència és una arma incomparable, que pot ajudar a tothom. Jo sé que no hem fet gaire pel camí de la no-violència i, tanmateix, si aquests canvis s’esdevenen, assumiré que és el resultat del nostre treball durant els últims vint-i-dos anys i que Déu ens ha ajudat a assolir-lo.
Quan vaig aixecar el lema «Deixeu l’Índia», el poble, que llavors estava abatut, va sentir que jo li havia posat al davant una cosa nova. Si voleu la llibertat veritable, us haureu d’unir, i aquesta unió crearà una veritable democràcia igual a la que no fa gaire va ser intentada o presenciada.

M. GANDHI, discurs al Congrés Nacional Indi,
7 d’agost de 1942.
Adaptat

El bloqueig de Berlin

 • Identifica els personatges que apareixen en una tanca al carrer al principi del primer video. En quina conferència es va fer aquesta fotografia?
 • Com estava connectada Berlin al sector occidental d’Alemanya des de l’acabament de la II Guerra Mundial?
 • Per què va esdevenir Berlin un camp de batalla de la Guerra Freda?
 • Què era el Consell per al Control Aliat? Per què va qüestionar Sokolovski aquest organisme el març de 1948?
 • De quina manera es volia acabar amb l’especulació i el mercat negre a Berlin? Quines reaccions es van donar per part de les diferents forces polítiques a l’Ajuntament de Berlin?
 • Com va reaccionar la URSS a aquesta mesura? Què pretenia aconseguir Stalin amb aquesta reacció?
 • Quin plan defensava Ernst Ruetercom a respotsa a la posició soviètiva?
 • Què volia evitar Stalin com fos?
 • Quin va ser el resultat de la crisi de Berlin segons els soviètics?
 • Digues qui eren els següents personatges: Ernest Bevin, Lucius Clay, Vasily Sokolovski, Ernst Reuter, Conrad Adenauer.
 • Una ciutat en el periode d’entreguerres

  Ja hem arribat al periode d’entreguerres i ens endinsem en aquest interval de la història a través de l’estudi d’una ciutat. Aquest curs estudiarem les ciutats de Berlín i de Dublín. Recordeu que la valoració d’aquest treball es divideix en aquests apartats

  1. Elaboració de la presentació

  – Elaboració compartida a través d’una presentació en el drive de google. Cal crear i desenvolupar la presentació directament al drive, i en tot moment ha d’estar compartida per tots els membres del grup i amb la professora.

  2. Continguts

  La informació que ha de contenir la nostra presentació és a grans trets la que s’adjunta en el mapa conceptual. Recordeu: li preguntem a la ciutat per conèixer com era en el periode d’entreguerres. Cóm eren els carrers? A quins

  3. Presentació i exposició oral

  Pel que fa a com ha de ser formalment la presentació (portada, índex, imatges, textos, etc), consulteu l’enllaç seguúent

  Rúbrica de com fer una presentació oral amb diapositives

  4. English

  Cal promoure l’ús de la llengua anglesa, tant escrita com oral. Les presentacions escrites i presentades oralment en anglès, optaran a l’excel.lent.

  Japó augmenta la seguretat en cas d’accident nuclear

  L’autoritat Reguladora Nuclear (NRA) de Japó ha acordat avui que s’ha d’endurir la seguretat per a procedir a l’evacuació en cas d’accident nuclear.
  Segons l’agència local Kyodo, el panel d’experts del NRA ha decidit situar 500 microsieverts per hora com a límit de radiació permesa per a evacuar a la població que es troba en un radi d’entre 5 i 30 quilòmetres d’una central nuclear.
  A mès, el NRA considera necessària l’evacuació inmediata d’aquells ciutadans que visquin dins d’un radi de 5 quilòmetres d’una planta nuclear que hagi patit un accident amb risc de propagar substàncies radiactives. L’objectiu de les noves mesures és evitar que s’acomuli una exposició de radioactivitat superior als 50 milisieverts en el plaç d’una setmana després d’un accident nuclear.
  La Vanguàrdia: http://www.lavanguardia.com/internacional/20121213/54356322907/japon-endurece-la-seguridad-en-caso-de-accidente-nuclear.html