El paper de la dona

L’holandesa Fanny Blankers-Koen, considerada la millor atleta mundial del segle XX

L’holandesa Fanny Blankers-Koen, considerada la millor atleta mundial del segle XX

Perquè la representació de la dona és encara, a tots els nivells de l’esport, menor que la dels homes. I no es deu a una falta d’interès per part de les dones sinó que reflecteix una llarga història en què la dona ha sigut exclosa tradicionalment d’aquest món esportiu per ser
considerat socialment incompatible amb el rol que tenia assignat a la família. (Conferencia Mundial sobre la mujer y el deporte. Montreal, 2002).Us convidem a sensibilitzar a tothom sobre l’equitat entre homes i dones, a rebutjar les pràctiques discriminatòries i a reivindicar la possibilitat de desenvolupar el potencial humà independentment del sexe.

Benvinguts i benvingudes

Hola a tothom! Aquest bloc està adreçat als amants de la història relacionada amb la política i l’esport. Tant de bo sigui un espai de trobada on poguem anar intercanviant informacions relacionades per tal d’anar construïnt, a poc a poc, més coneixement.

Joan i Samuel