Benvinguda al curs 20-21

L’aprenentatge entès com un procés continu de creixement.

Els infants des del primer moment, dins i fora de l’escola, en tots els àmbits, van adquirint totes aquelles capacitats i/o competències que els ajuden a evolucionar a nivell personal i social. L’escola és un lloc especial on aquestes capacitats i competències prenen una rellevància fonamental degut a la socialització de l’aprenentatge entre iguals i a l’acompanyament dels professionals de l’educació

COMPETÈNCIES

L’infant, al llarg de la seva escolaritat, va adquirint la consciència d’ell mateix, va descobrint els llenguatges que li permeten entendre i explicar el món que l’envolta: llenguatge matemàtic, llenguatge verbal, artístic… i aquesta adquisició es fa de manera progressiva i no compartimentada. 

Al llarg d’aquesta evolució de l’aprenentatge entès com un procés continu, van apareixent continguts que són suports que permeten que l’alumne continuï evolucionant i copsant el món que l’envolta. Aquests continguts podrien ser des de les rutines i hàbits del dia a dia, les operacions matemàtiques, el funcionament del sistema numèric, l’ortografia, continguts sobre el funcionament del món com el model ésser viu…, fins a d’altres que de ben segur van apareixent al llarg de l’escolaritat i de la vida. 

Aquests continguts, que funcionen com a suports per continuar avançant, no apareixen en un curs i queden assolits, sinó que van apareixent de forma cíclica perquè precisen de diferents moments: el moment en què es crea la necessitat del contingut, el moment en què s’investiga aquesta necessitat, el moment de descoberta, el moment de comprensió i el moment de consolidació. Tot aquest procés és llarg i depèn de la maduresa de cadascun dels infants, per tant són aprenentatges que no es donen només en un curs sinó que es van reafirmant perquè cada infant els pugui assolir en el moment en què està preparat per fer-ho. 

De fet, en els documents interns d’escola, que es basen en els currículums d’infantil i primària, tenim les capacitats i els continguts competencials organitzats i distribuïts per cicles, amb la idea de que s’assoleixin i es consolidin respectant el ritme de cada infant.

Si a tot això afegim el fet que enguany tenim unes ràtios d’entre 16 i 20 alumnes, és fàcil adonar-se que aquesta reducció millora l’atenció individualitzada i, per tant, la possibilitat de que cadascun dels infants avanci segons el seu grau de maduració, que no depèn única i exclusivament de la seva edat cronològica.