A continuació afegiu el vostre manifest sobre

  • com valoreu la situació actual entre homes i dones
  • quines propostes feu per a corregir aquesta situació i així assolir la plena igualtat entre homes i dones.