En una mapa de Google, heu de marcar casa vostra, amb una línia mostrar el camí que seguiu fins l’Institut i per últim, marca l’Institut. Títol de mapa: mapa1_s.ruiz (cadascú posa la inicial del seu nom seguida del primer cognom)

Per últim, fareu una entrada al vostre sites titulada: “01. El meu primer mapa” i en aquest aquesta entrada, cal inserir el mapa.