El proper dimarts comencem un nou curs i cal començar a recordar algunes coses. Coses importants com, per exemple, el dossier. Recordeu que a la matèria de socials no utilitzem llibreta. El que fem és elaborar el nostre propi llibre de socials i per aquesta raó cal ser prou ordenat com i per anar arxivant els fulls d’aquesta matèria tots junts i per ordre cronològic. A mode de recordatori aquí teniu les instruccions bàsiques:

PAUTES D’ELABORACIÓ DEL DOSSIER DE SOCIALS

PORTADA

 • El primer full del dossier és la portada
 • Els elements de la portada són el nom de la matèria, el núm. d’avaluació, la data de lliurament, el nom de l’alumne/a i el nom del professor/a

ÍNDEX

 • El format de l’índex consisteix en escriure la descripció de l’activitat a l’esquerra i el número de pàgina corresponent a la dreta.

PAGINACIÓ

 • Tots els fulls amb contingut han de portar número de pàgina . Cal paginar les dues cares del full si tenen contingut.
 • Tots els fulls tenen data. Cada vegada que es comença un full cal posar la data a la part superior dreta. Si comencem un exercici en una data diferent de la del full, cal posar-la a la dreta de nou, a l’alçada de l’enunciat.

PRESENTACIÓ

 • Tots els fulls han de ser del mateix tamany i disseny.
 • El treball ha de ser polit.
 • Cal presentar el dossier enquadernat amb un sistema de fixació i a la data convinguda.

CONTINGUT

 • Cal que hi hagi correspondència entre l’índex i el contingut.
 • El/la professor/a facilitarà un llistat de totes les activitats per a realitzar el càlcul el percentatge de contingut realitzat per l’alumne/a.
 • El contingut ha d’estar ordenat cronològicament.

CORRECCIÓ

 • Cal utilitzar un color contrastat per a fer les correccions (per als enunciats i les respostes s’acostuma a utilitzar els colors blau o negre; per a les correccions cal utilitzar el color vermell).
 • Totes les activitats han d’estar revisades (cal demostrar que els exercicis han estat revisats i això vol dir que amb color vermell han d’estar corregides aquelles coses que us havieu deixat de posar o que no havieu posat correctament).