Sector primari

Els països que més pesca desembarquen

0

A l’activitat de la pesca al món, s’havia de cercar les dades dels principals països pescadors. Una via, era a través de la FAO, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura. En una de les seves publicacions, l’Anuari d’Estadístiques de pesca i d’agricultura es podien consultar per diferents criteris.

Les dades que ens interessaven, es poden consultar en aquest enllaç

Mapa dels corrents oceànics i els cal.ladors

0

Segueix les instruccions per completar la fitxa de la pesca al món

1. Amb l’ajuda del mapa adjunt situa els següents corrents oceànics: C. de Llaurador, C de l’Atlàntic Nord, C. de Benguela, C. de Kuro Shivo, C. de Califòrnia, C. de Humboldt, C. del Golf, C. de les Canàries, C. de l’Antàrtic, C. Oya Shivo, C. Nord-equatorial, C. Sud-equatorial

2. Repassa les fletxes de cada corrent amb color vermell si és un corrent càlid i amb color blau si és fred.
3. Situa els cal.ladors al mapa sobre les pautes indicades escrivint el nom en color negre als llocs corresponents: Alaska, Patagònia, Mar del Nord, Banc saharià, Costes de Madagascar, Costes d’Insulíndia, Costes de Perú i de Xile, Terranova, Gran Sol, Costes de Namíbia, Golf de Bengala i Mar del Japó.
4. Cerca informació sobre els 10 països que més pesca desembarquen al món, amb les dades més recents que puguis trobar. Una bona via potser a través d’algún organisme internacional que tracti les qüestions de l’alimentació, la pesca, …
5. Situa aquests països en el teu mapa.
6. Respon a aquestes preguntes
– Els països que més pesquen són els que tenen a les seves aigües un cal.lador? Posa exemples
7. Cerca informació a la premsa per esbrinar a quins cal.ladors allunyats d’Espanya hi treballa la flota pesquera espanyola

Solució de l’exercici 2 de la pàg. 120 (168)

0

a) Minifundi. Es tracta d’un petit hort.
b) Camps tancats. L’hort està envoltat per una tàpia.
c) Serà intensiva si explota la parcel·la en la seva totalitat, i extensiva si deixa una part en guaret.
d) Tècniques tradicionals. Treballa l’hort de manera manual amb l’ajuda d’una aixada.
e) Hortícola.
f) Policultura. A l’hort planta tomàquets, cebes, patates i pastanagues.
g) Agricultura de regadiu. Utilitza aigua del riu, que és conduïda
per un canal artificial fins a les terres de conreu.
h) Agricultura de subsistència. La producció és per a l’autoconsum.

Respostes exercicis 20 i 21 de les pàgines 166 i 167

0

respostes ex 20_21 pag167

Article sobre l'aqüicultura

0

la acuicultura prepara el asalto a las pescaderías

Producció agrícola a Espanya

3

La pesca

0
De Paisatges agraris
De Paisatges agraris

Qüestionari sobre l'activitat agrícola

0
  1. Defineix agricultura
  2. Quan i on es va produir la Revolució agrícola?
  3. Explica les conseqüències de la Revolució agrícola
  4. Esquema dels factors agrícoles
  5. Esquema dels elements dels paisatges agrícoles
  6. Característiques de l’agricultura de plantació
  7. Problemes de l’agricultura de plantació.
  8. Característiques i varietats de l’agricultura tradicional
  9. Característiques de l’agricultura de mercat.
  10. Conseqüències de l’agricultura de mercat.
Go to Top