Població i ciutats

El mapa on es localitzen els llocs esmentats al documental “Barraques: la ciutat oblidada”

0


Mostra Barraques en un mapa més gran

Les imatges del documental Barraques

0

A través d’aquestes imatges intentarem sintetitzar les idees més importants d’aquest documental i relacionar-les amb el qüestionari anterior per a classificar-les amb el apartat corresponent.

Les preguntes sobre el documental “Barraques: la ciutat oblidada”

0

Barraques: la ciutat oblidada

0

Si no podeu reproduir directament el vídeo aquí, cliqueu a l’enllaç següent Barraques.La ciutat oblidada.

Amb l’ajuda d’aquest documental volem estudiar alguns aspectes tractats al tema de població i d’altres que anirem veien al tema de poblament:

POBLACIÓ. Els moviments migratoris interns a Espanya durants els anys 50 i 60 del segle XX. Procedència dels immigrants que arribaven a Barcelona. Causes dels moviments migratoris. Condicions de vida i de treball en el lloc de destinació. Beneficis i inconvenients per a la ciutat de Barcelona provocats per aquesta arribada d’immigrants.

POBLAMENT. La localització dels barris de barraques al plànol de Barcelona. Tipus d’habitatges i condicions de vida als barris de barraques. Diferències entre els diferents barris de barraques que apareixen al documental pel que fa a equipaments i serveis com l’educació i l’assistència sanitària. Aparició dels barris obrers a la perifèria de Barcelona. Paper de les AAVV (Associacions de veïns-es) en l’obtenció de millores per al barri.

Sobretot, no us oblideu de parar especial atenció a les reflexions finals dels i de les protagonistes. Tant Julia Aceituno com Agustí Mataró ens “regalen” unes reflexions molt valuoses quan comparen el que ells-es van viure amb la situació actual, tant parlant de les condicions de vida als barris com tractant el tema de la immigració.

MAPA DELS FLUXOS MIGRATORIS ACTUALS

0

mapa-fluxes-migratoris-actual

A partir d’aquests quinze fluxes migratoris pots obtenir quines són les principals regions emisores d’emigrants i les principals regions receptores d’immigrants.

FEM PIRÀMIDES DE POBLACIÓ

0

Instruccions per a fer els mapes coroplètics

0

Un mapa coroplètic és un mapa temàtic on les diferents unitats del mapa s’acoloreixen en funció del valor de la variable representada. En aquest cas farem dos mapes coroplètics:

1. Mapa de la distribució de la població a Espanya. 2009

2. Mapa de la distribució del creixement de la població a Espanya. 2009

Partim de les dades de l’INE de l’any 2009. Taula repartida a classe. En cas que no les tinguis, pots anar a la web de l’INE.

Els intervals i els colors de la llegenda de cadascun del mapes els trobaras al document de les instruccions.

Instruccions per a fer els mapes

El mapa de camins de 3ESOC

0

[googlemaps http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=105945168281492272912.00048279e105c283740c4&ll=41.209855,1.675501&spn=0.0113,0.018239&z=15&output=embed&w=425&h=350]

El mapa dels nodes de Cubelles del grup de 3ESOC

0

[googlemaps http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&msa=0&msid=106187571356667968552.00048279e2334e77065e1&ll=41.214046,1.662283&spn=0.028151,0.055189&output=embed&w=425&h=350]

Presentació del projecte sobre Cubelles

0

[slideshare id=3516116&doc=projecteciutatcubelles-100322182337-phpapp02]

Go to Top