Població i ciutats

El mapa de Google de les parts de Cubelles

1

Enllaç al site dels treballs amb Google maps on s’explica com fer el mapa de Google amb les parts de la ciutat de Cubelles

Les parts de la ciutat de Cubelles

Les imatges del documental Barraques

1

1. Cal descriure què és el que es pot veure a cadascuna de les nou imatges.
2. A partir de la imatge 3, a més a més, cal dir de cada imatge amb quin agent urbà està relacionada i per quina raó. Per exemple, si la imatge x considereu que està relacionada amb els constructors, caldrà justificar-ho, tot dient, per exemple, que es veu un edifici en construcció.

El mapa de Google del documental Barraques

0

Aquesta pràctica s’ha de fer per parelles.

1. Primer de tot cal registrar-se a Google. Recordeu que si teniu un compte de correu de gmail, aquest pas no l’heu de fer.
2. Un cop us hagueu registrat, un dels dos crearà un mapa nou a Google maps.
3. El títol d’aquest mapa serà cognomcomponent1cognomcomponent2_barraques
4. El que ha creat el mapa, localitzarà amb un marcador blau els cinc barris de barraques que apareixen al documental Barraques.
5. Un cop els hagi localitzat, clicarà a “Col.labora” i enviarà al correu electrònic de l’altre component el mapa.
6. L’altre component anirà al seu correu i clicarà a l’enllaç del mapa enviat.
7. Editarà el mapa i localitzarà amb marcadors vermells els barris obrers que apareixen al documental, on van anar a viure els protagonistes del documental un cop van marxar del barri de barraques.
8. Per últim, un cop acabat s’enviarà clicant al símbol que hi ha a la dreta del dibuix de la impressora, “enviar” a l’adreça geo3cubelles@gmail.com

Aquí teniu un enllaç a un video amb instruccions de com editar un mapa de Google.

El creixement natural de la població de Cubelles

0

MAPA DEL CREIXEMENT VEGETATIU A ESPANYA. 2009

0

A la taula que s’adjunta tens el creixement vegetatiu o natural d’Espanya per províncies de l’any 2009. A partir d’aquestes dades:
1. Ordena de més a menys les 5 províncies amb més creixement vegetatiu

2. Quines són les cinc províncies que perden més població?

3. A continuació, establirem els diferents intervals i el color que emprarem per a cadascun
+ 5.000 Violeta
5000-2000 Blau fosc
2000-0 Blau cel
per sota de 0  Gris clar

taula amb les dades per províncies, INE

Recorda que per poder tenir un mapa necessites que hi siguin els elements corresponents (títol, llegenda, font, etc)

Resum dels vostres comentaris

1

Un cop revisats tots els vostres comentaris, m’agradaria feu un breu comentari:

1. La gran majoria de vosaltres heu identificat a la imatge gent gran que està sent atesa en un centre per a la tercera edat.
2. Molts heu relacionat la imatge amb un país desenvolupat pel fet que la gent gran rep una assistència sanitària
3. Un bon nombre, menys que en el cas anterior, heu relacionat la imatge amb un pais desenvolupat per l’edat de les persones que apareixen a la imatge, ja que als països desenvolupats més del 20% de la població supera els 65 anys.
3. Un pocs, heu vist que la imatge corresponia a un pais desenvolupat pel fet que hi hagués gent gran i que estiguessin rebent assistència sanitària, és a dir per un elevat percentatge de gent gran fruit d’una elevada esperança de vida i per l’accés a l’assistència sanitària.

Alguns i algunes us heu embolicat una mica per les faccions dels protagonistes de la imatge (que si són xinesos o bé japonesos). Aquest era un fet total i completament prescindible en el comentari.

La població als països desenvolupats i als països subdesenvolupats

58

Un cop que ja hem estudiat com ha evolucionat la població mundial en els darrers dos-cents anys, ara intentarem analitzar com és de diferent la situació actual de la població segons on viu. A grans trets diferenciem entre la situació als països subdesenvolupats i la situació als països desenvolupats. Per a reunir la informació necessària amb tal de poder-los distingir, cal fer l’exercici 11 de la pàg. 71 (llibre antic) 209 (llibre nou), on es demana omplir aquesta taula

Països desenvolupats Països subdesenvolupats
Natalitat 

i fecunditat

Mortalitat 

infantil

Esperança 

de vida

Població 

gran

Creixement 

demogràfic

Problemes i 

polítiques

per a omplir aquesta taula cal llegir l’apartat 3 de la unitat “La població al món” (pàg. 70-71 llibre antic, pàg. llibre 208-209 edició nova)

Un cop fet aquest exercici, observeu aquesta fotografia

Ara, en un comentari, contesta:

1. Descriu la imatge

2. Respon, aquesta imatge correspón a un país desenvolupat o subdesenvolupat? Justifica la teva resposta, és a dir, has de relacionar el que és veu a la imatge amb el que has posat a la taula anterior.

Activitats de socials al treball de síntesi

0

Dades sobre l’activitat  als ports de Catalunya gestionats per la Generalitat (resten doncs exclosos, els ports de Barcelona i de Tarragona que pertanyen a Puertos del Estado): Ports de la Generalitat

Anuari estadístic de Ports de la Generalitat de l’any 2010

Per a dades estadístiques, podeu consultar L’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT

PESCA

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

La pesca i l’aqüicultura a Catalunya l’any 2009

evolucio-captutes-tones-pesca-demarcacio-barcelona-1991-20101

NÀUTICA ESPORTIVA

Pla de Ports esportius de l’any 2006

Per a cercar informació sobre els ports esportius catalans Associació Catalana de Ports Esportius

Els mapes de Google del treball de síntesi

0

En aquest enllaç al Googlio del paisatges de Cubelles trobareu les indicacions per fer un mapa de google.

Revisió del que hem fet sobre urbanització

1

Amb l’ajuda del documental “HOME” hem estudiat algunes qüestions relacionades amb les ciutats:

    watch?v=SWRHxh6XepM”>El documental al Youtube

  1. Cóm ha crescut la població urbana en els darrers anys?
  2. El creixement ha estat el mateix a les ciutats dels països industrialitzats com a les ciutats dels països en via de desenvolupament?
  3. Quins problemes socials presenten les ciutats dels països industrialitzats? i en via de desenvolupament?
  4. En quant al medi ambient, quins problemes mediambientals tenen plantejats les ciutats dels països més industrialitzats? i les dels països en via de desenvolupament?

Amb l’ajuda del documental “Barraques” vàrem identificar els agents urbans: promotors immobiliaris, propietaris-ies, ciutadans-es, empresaris-ies i organismes públics.

De Collages

Els plànols urbans.

La forma de la ciutat ens ve donada per l’amplada i forma dels carrers, la distribució de les zones verdes, el seu emplaçament a prop del mar o dalt d’un turó, entre d’altre. A grans trets tenim dos tipus de plànols: l’irregular (sensació de desordre on no es repeteix cap forma geomètrica) i el regular (on tenim una o vàries formes geomètriques que es van repetint i que dóna una sensació d’ordre). De plànols regulars, els més coneguts són l’ortogonal (com el que presenta l’Eixample de Barcelona) i el radiocèntric (com el que presenta el centre històric de Vitoria).

Definicions. Al llarg d’aquesta unitat hem treballat conceptes com poblament (Cóm diferenciem el poblament urbà del rural? -densitat de població, arquitectura i activitats econòmiques), densitat de població, activitats urbanes, centre urbà, perifèria urbana, quart món, superpoblament.

Recordeu aspectes ja treballats anteriorment com els factors que afavoreixen el poblament (físics i humans), així com les qüestions tractades al documental “Barraques”.

Go to Top