Instruccions

Comencem el dossier digital 2013-14

0

1. Entreu al vostre compte d’institutcubelles.cat
2. Aneu a http://sites/google.com
3. Creeu un lloc web nou amb el vostre nom. Per exemple Sonia Ruiz, el nom del seu lloc web serà soniaruiz (seguit i en minúscula)
4. un cop creat el lloc web, es comparteix amb la profesora a l’adreça sruiz@institutcubelles.cat
5. cal canviar el format del lloc web a anuncis (clicar a “Mas” adalt a la dreta, i seleccionar “canvia plantilla”)

PAUTES D’ELABORACIÓ DEL DOSSIER DE SOCIALS

0

Benvinguts i benvingudes a un nou curs escolar!! En primer lloc un breu recordatori de les pautes per elaborar el dossier de socials. És important que tingueu present que el 10% de la nota final de l’avaluació correspon al dossier i que els aspectes que  s’avaluen són els que apareixen en aquestes instruccions. El contingut és un 70% de la nota del dossier per tant, a treballar!!

PAUTES D’ELABORACIÓ DEL DOSSIER DE SOCIALS

PORTADA

* El primer full del dossier és la portada

* Els elements de la portada són el nom de la matèria, el núm. d’avaluació, la data de lliurament, el nom de l’alumne/a i el nom del professor/a

ÍNDEX

* El format de l’índex consisteix en escriure la descripció de l’activitat a l’esquerra i el número de pàgina corresponent a la dreta.

PAGINACIÓ

* Tots els fulls amb contingut han de portar número de pàgina . Cal paginar les dues cares del full si tenen contingut.

* Tots els fulls tenen data. Cada vegada que es comença un full cal posar la data a la part superior dreta. Si comencem un exercici en una data diferent de la del full, cal posar-la a la dreta de nou, a l’alçada de l’enunciat.

PRESENTACIÓ

* Tots els fulls han de ser del mateix tamany i disseny.

* El treball ha de ser polit.

* Cal presentar el dossier enquadernat amb un sistema de fixació i a la data convinguda.

CONTINGUT

* Cal que hi hagi correspondència entre l’índex i el contingut.

* El/la professor/a facilitarà un llistat de totes les activitats per a realitzar el càlcul el percentatge de contingut realitzat per l’alumne/a.

* El contingut ha d’estar ordenat cronològicament.

CORRECCIÓ

* Cal utilitzar un color contrastat per a fer les correccions (per als enunciats i les respostes s’acostuma a utilitzar els colors blau o negre; per a les correccions cal utilitzar el color vermell).

* Totes les activitats han d’estar revisades (cal demostrar que els exercicis han estat revisats i això vol dir que amb color vermell han d’estar corregides aquelles coses que us havieu deixat de posar o que no havieu posat correctament).

Mapa de la Unió Europea

1

En un mapa mut polític dels estats d’Europa fes les següents activitats:

Activitat 1: Posa el nom dels 27 països membres de la UE (pàg. 53 del llibre). Escriu els noms en color negre i lletra majúscula.

Activitat 2: Acoloreix els països membres segons l’any d’incorporació a la UE:

Països fundadors. 1958 (color verd)
Països incorporats entre 1973 i 1986 (color groc)
Països incorporats entre 1990 i 1995 (color vermell)
Països incorporats a partir del 2000. (color blau)
Activitat 3: Situa les ciutats que són seu d’organismes europeus:

Parlament europeu (Estrasburg)
Comissió europea (Brussel.les)
Tribunal europeu de justícia (Luxemburg)
Banc central europeu (Fràncfort)
Activitat 4: Fes la llegenda de tots els recursos emprats en fer aquest mapa (tipus de lletres i colors)

Activitat 5: Explica al teu dossier el significat de les sigles següents: CECA, CEE, FEDER, FEOGA, PAC.

Activitat 6: Ordena en un eix cronològic els següents esdeveniments

Signatura del Tractat de Maastricht
Creació de la CECA
Tractat de Roma
L’euro es converteix en la moneda de dotze membres de la UE.
Activitat 7: Explica la importància dels tractats de Roma i de Maastricht.

Mapa del desplaçaments

0

1. Cal crear un mapa nou. Com sempre, cal compartir el mapa amb mi.
2. Títol: nom i primer cognom, seguit i en minúscula, per exemple sruiz_desplaçaments
3. Cal marcar la vostra residència (o residències) habitual. A la descripció del marcador, cal posar des de quan viviu en aquest lloc. En cas que hagueu viscut en un altre lloc abans, cal posar on.
4. També cal marcar els altres llocs on aneu habitualment: poliesportiu, camp de futbol, acadèmica, escola de música, ….
5. A continuació cal traçar una línia amb els vostres desplaçaments habituals: cas-insti, casa-acadèmia, ….
6. A la descripció de la línia, heu de dir com feu aquest desplaçament: en cotxe, en bici, ……
7. Un cop fet el mapa, l’heu d’inserir al vostre sites com a entrada 04. El mapa dels mesu desplaçaments.

Aquí teniu aquest video per si teniu dubtes de com traçar línies.

Comencem el dossier digital

0

1. Entreu al vostre compte d’institutcubelles.cat
2. Aneu a http://sites/google.com
3. Creeu un lloc web nou amb el vostre nom. Per exemple Sonia Ruiz, el nom del seu lloc web serà soniaruiz (seguit i en minúscula)
4. un cop creat el lloc web, es comparteix amb la profesora a l’adreça sruiz@institutcubelles.cat
5. cal canviar el format del lloc web a anuncis (clicar a “Mas” adalt a la dreta, i seleccionar “canvia plantilla”)
6. Cal publicar tres entrades:
01. Sobirania alimentària (inserir presentació)
02. Puigdetiula (inserir text)
03. Centres industrials del món (inserir mapa)

Documentació de la sortida de Puigdetiula

0

Dossier
https://docs.google.com/document/d/1y2iLcXKmGrdIcCJkP6hak-UR0hrF_oosulthWb0PrCM/edit

Mapa topogràfic de la contraportada
https://docs.google.com/file/d/0B3XSqDtqpMm7bE83MlFYYTRTQzZVb28welpXTUUxdw/edit

Qüestionari sortida de Puigdetiula (Cubelles)

1a. pràctica amb Google

0
Feina d’avui
 1. Entrar al compte de correu amb el domini @institutcubelles.cat
 2. entrar a http://sites.google.com
 3. clicar a crear
 4. en el nom del “sites” heu de posar el número del grup
  • 3ESOA_equip1, 3ESOA_equip2
 5. Seleccionar plantilla en blanc
 6. Clicar a l’opció “compartir”
 7. Fer el sites “privat” i a la finestra de sota introduir les adreces de la resta dels membres del grup amb permís “editor”
 8. Tots els llocs web creats pels grups han d’estar compartits amb sruiz@institutcubelles.cat
 9. Al menú superior, seleccionem drive.
 10. Seleccionem l’opció “crear” i escollim “presentació”
 11. Aquesta presentació el seu títol ha de fer referència al tema que treballem i al nom del grup i el número d”equip, per exemple: aliments_3ESOB_1

exemple de presentació

12. Com tots els arxius, els heu de compartir amb sruiz@institutcubelles.cat

 

 

 

 

Solució de l’exercici 2 de la pàg. 120 (168)

0

a) Minifundi. Es tracta d’un petit hort.
b) Camps tancats. L’hort està envoltat per una tàpia.
c) Serà intensiva si explota la parcel·la en la seva totalitat, i extensiva si deixa una part en guaret.
d) Tècniques tradicionals. Treballa l’hort de manera manual amb l’ajuda d’una aixada.
e) Hortícola.
f) Policultura. A l’hort planta tomàquets, cebes, patates i pastanagues.
g) Agricultura de regadiu. Utilitza aigua del riu, que és conduïda
per un canal artificial fins a les terres de conreu.
h) Agricultura de subsistència. La producció és per a l’autoconsum.

Es suspen la sortida a Puigdetiula

0

La sortida a Puigdetiula programada per demà 27 de novembre es suspén ja que la previsió meteorològica diu que plourà.

 

Més endavant, ja decidirem quin altre dia la fem.

Openstreetmap per Android

0

Go to Top