Instruccions

Comentar un àlbum web a Picasa

0

Aquests primera avaluacio del curs 2015-16 hem elaborat la primera activitat amb àlbums web de Picasa. A continuació farem un recordatori breu de com es treballa amb un àlbum web de Picasa:

1. Totes les imatges que carreguem en un àlbum web cal que estiguin comentades.

2. Comentar una imatge suposa fer:

a) Descriure el es pot veure a la imatge

b) Explicar perquè el contingut de la imatge és important respecte el que estem estudiant.

3. Si el treball és en grup:

a) a la descripció de l’àlbum, cal escriure els noms de les persones que formen part del grup.

b) l’àlbum ha d’estar compartit amb tothom que forma part del grup.

4. Per poder comentar les imatges d’un àlbum que no hem creat (que algún ha compartit amb nosaltres), cal que en primer lloc anem a Picasa, i un cop haguem iniciat la sessió, clicarem a l’enllaç que ens han fet arribar per correu.

 

Aquí us adjunto l’àlbum de Picasa que cal que tothom comenti quatre imatges

De sruiz_puigdetiula15

Recordeu que quan treballem la ciutat, estudiarem el Pla d’Eixample de Barcelona d’Ildefons Cerdà i que a la sortida, es faran fotografies que caldrà pujar a un àlbum web Picasa.

RECORDATORI DE LES PAUTES DEL DOSSIER DE SOCIALS

0

La setmana vinent és la darrera del curs 2013-14 i cal lliurar el dossier de socials com hem fet a l’acabament de cadascuna de les altres dues avaluacions. En aquest cas, la diferència és que cal lliurar els dossiers de les tres avaluacions junts. Cada dossier pot tenir la seva pròpia portada i índex. No cal fer un únic índex pels tres dossiers.

PAUTES D’ELABORACIÓ DEL DOSSIER DE SOCIALS

PORTADA

* El primer full del dossier és la portada

* Els elements de la portada són el nom de la matèria, el núm. d’avaluació, la data de lliurament, el nom de l’alumne/a i el nom del professor/a

ÍNDEX

* El format de l’índex consisteix en escriure la descripció de l’activitat a l’esquerra i el número de pàgina corresponent a la dreta.

PAGINACIÓ

* Tots els fulls amb contingut han de portar número de pàgina . Cal paginar les dues cares del full si tenen contingut.

* Tots els fulls tenen data. Cada vegada que es comença un full cal posar la data a la part superior dreta. Si comencem un exercici en una data diferent de la del full, cal posar-la a la dreta de nou, a l’alçada de l’enunciat.

PRESENTACIÓ

* Tots els fulls han de ser del mateix tamany i disseny.

* El treball ha de ser polit.

* Cal presentar el dossier enquadernat amb un sistema de fixació i a la data convinguda.

CONTINGUT

* Cal que hi hagi correspondència entre l’índex i el contingut.

* El/la professor/a facilitarà un llistat de totes les activitats per a realitzar el càlcul el percentatge de contingut realitzat per l’alumne/a.

* El contingut ha d’estar ordenat cronològicament.

CORRECCIÓ

* Cal utilitzar un color contrastat per a fer les correccions (per als enunciats i les respostes s’acostuma a utilitzar els colors blau o negre; per a les correccions no espoden utilitzar ni el color blau ni el negre).

* Totes les activitats han d’estar revisades (cal demostrar que els exercicis han estat revisats i això vol dir que amb color vermell han d’estar corregides aquelles coses que us havieu deixat de posar o que no havieu posat correctament).

Estada al Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí

0

Els propers 26-28 de maig de 2014, l’alumnat de 3ESO farà una estada al Camp d’Aprenentage de la Vall de Boí, a Barruera, a la comarca pirinenca de l’Alta Ribagorça, al NO de Catalunya, limitant amb l’Aragó.

Mapa amb el recorregut del viatge Cubelles-Barruera

Ver Ruta Cubelles-Barruera en un mapa más grande

Material que cal portar

El primer dia cal portar l’esmorzar i el dinar.


Mapa topogràfic de l’ICC, on podem situar Barruera a la Vall de Boí


Ortofotomapa de l’ICC on podem veure Barruera i la ubicació del Camp d’Aprenentatge.

dades vall de boí 2013

Estarem allotjats a l’Hostal Noray, a Barruera, en habitacions de 5, 4, 3 i 2 places.

Web del Camp d’aprenentatge de la Vall de Boí

Edu3.cat

Activitats a realitzar durant l’estada
1r dia: dilluns 26/05
Arribem després de dinar.
Per la tarda: Introducció al funcionament dels ecosistemes fluvials (Noguera Tort)

2n dia: dimarts 27/05
Itinerari pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tot el dia. El desplaçament entre el CdA i l’entrada del Parc es fa en vehicles tot terreny.

3r dia: dimecres 28/05
Matí:activitat de descoberta de l’entorn: cartografia i topografia. Recorregut pels voltans del CdA, per la zona del Salencar.

Després de dinar, tornem en autocar a Cubelles. Hora d’arribada aprox. 19.00hrs.

S’acaba la 1a avaluació

0

La setmana vinent tancarem la primera avaluació d’aquest curs. Farem un control sobre la UE, revisarem el dossier en paper i el dossier digital o eportafoli. Recordeu que hi ha un sites amb exemples de les pràctiques que s’han demanat aquesta 1a. avaluació

https://sites.google.com/a/institutcubelles.cat/exemples3eso2013-14/

També, recordeu que en aquest sites, he afegit la presentació que a classe hem fet servir aquests dies per parlar de la UE.

També, l’alumnat de 3ESOB havia de deixar un comentari en l’article “Cóm afecta la UE en el nostre dia a dia?”. Si encara hi ha algú de 3ESOB que no ho hagi fet (molts-es) que s’espabili, té temps fins dimecres de la setmana vinent. L’alumnat de 3ESOA ho farà demà a l’aula d’informàtica.

Projecte de 3ESOB sobre les Nacions Unides

0

En aquest enllaç

https://sites.google.com/a/institutcubelles.cat/nacionsunides_institutcubelles/

podràs accedir al projecte sobre les Nacions Unides.

Recorda que cal iniciar sessió a

http://www.google.es

amb la teva adreça de l’institutcubelles.cat

El mapa sobre la UE

0

En un mapa mut polític dels estats d’Europa fes les següents activitats:

Activitat 1: Posa el nom dels 27 països membres de la UE (pàg. 53 del llibre). Escriu els noms en color negre i lletra majúscula.

Activitat 2: Acoloreix els països membres segons l’any d’incorporació a la UE:

Països fundadors. 1958 (color verd)
Països incorporats entre 1973 i 1986 (color groc)
Països incorporats entre 1990 i 1995 (color vermell)
Països incorporats a partir del 2000. (color blau)
Activitat 3: Situa les ciutats que són seu d’organismes europeus:

Parlament europeu (Estrasburg)
Comissió europea (Brussel.les)
Tribunal europeu de justícia (Luxemburg)
Banc central europeu (Fràncfort)
Activitat 4: Fes la llegenda de tots els recursos emprats en fer aquest mapa (tipus de lletres i colors)

Activitat 5: Explica al teu dossier el significat de les sigles següents: CECA, CEE, FEDER, FEOGA, PAC.

Activitat 6: Ordena en un eix cronològic els següents esdeveniments

Signatura del Tractat de Maastricht
Creació de la CECA
Tractat de Roma
L’euro es converteix en la moneda de dotze membres de la UE.
Activitat 7: Explica la importància dels tractats de Roma i de Maastricht.

El projecte sobre la Unió Europea

0

3ESOA avui ha començat el seu projecte sobre la Unió Europea. Aquí està l’enllaç al sites del projecte

Projecte Unió Europea

1. el primer lloc que heu de visitar és la web de la Unió Europea

2. A continuació, heu de posar un guió dels apartats que tractareu.

Resum dels temes 2 i 3 pel control de la propera setmana

0

CONTINGUTS DE LA PROVA DEL PROPER DIMECRES
Tema 0: Introducció
– els elements d’un mapa

Tema 2: els estats del món
– què es un estat
– quins són els elements d’un estat
– quines són les funcions d’un estat
– diferents tipus d’estat: democràcia-dictadura/ monarquia-república/ laic-aconfessional-confessional-teocràcia/centralitzat-descentralitzat.
– Què són les Nacions Unides, els seus objectius, agències de l’ONU i institucions més importants (secretari general, assemblea General, Consell de Seguretat). Dret de vet.

Tema 3: l’organització territorial d’Espanya i de Catalunya
– Espanya: municipis, províncies i comunitats autònomes
– Catalunya: cal afegir les comarques i les vegueries.

Mapa polític d’Espanya

0

Per a realitzar l’activitat del mapa polític d’Espanya, us recordo les instruccions:

 • TÍTOL. A la part superior, centrat en majúscula.
 • ROTULACIÓ.
  • El nom de les províncies s’ha d’escriure
   • en majúscula
   • en color negre
   • centrat dins dels límits de la província
   • orientat de la mateixa manera que el títol (paral.lel)
  • El nom de les comunitats autònomes s’ha d’escriure
   • en majúscula (una mica més gran que el nom de les províncies)
   • en color blau
   • centrat dins dels límits de la comunitat autònoma
   • orientat com el títol i el nom de les províncies
 • LÍMITS. Heu de resseguir el límit entre comunitats autònomes amb un rotulador prou gruixut.
 • LLEGENDA. La llegenda ha de contenir tots els elements necessaris per a poder distingir una província d’una comunitat autònoma i per tant, ha de contestar les següents preguntes
  • Com s’ha escrit el nom de les províncies?
  • Com s’ha escrit el nom de les CCAA?
  • Com s’ha traçat el límit entre províncies?
  • Com s’ha traçat el límit entre CCAA?

A la llegenda s’ha de reflectir els recursos emprats per a fer el mapa.
La llegenda ha d’anar dins d’un rectangle al marge inferior dret, preferiblement. Si no es pot, en algun altre lloc de la part inferior o dels marges dret o esquerre.

La llegenda és un element fonamental per poder entendre i llegir la informació de qualsevol mapa. En el cas del mapa polític d’Espanya per províncies i CCAA (comunitats autònomes) hem de reflectir la retolació i els límits entre comunitats autònomes.

BARCELONA Nom de província

CATALUNYA Nom de comunitat autònoma

_________ límit de província

límit de comunitat autònoma

La llegenda va envoltada per un requadre i la seva posició, preferiblement en un lateral.

ATENCIÓ
No us confongueu amb el mapa del llibre
mapa polític Espanya

Les instruccions que us he donat per fer el mapa, donarà com a resultat un mapa diferent respecte el que apareix al llibre, aneu amb atenció!! També, pareu atenció amb els noms de les comunitats autònomes uniprovincials, on el nom de la província i de la comunitat autònoma és gairebé idèntic.

El nostre mapa s’ha de semblar a aquest altre (sense tenir en compte els colors)

 

El nostre primer mapa

0

En una mapa de Google, heu de marcar casa vostra, amb una línia mostrar el camí que seguiu fins l’Institut i per últim, marca l’Institut. Títol de mapa: mapa1_s.ruiz (cadascú posa la inicial del seu nom seguida del primer cognom)

Per últim, fareu una entrada al vostre sites titulada: “01. El meu primer mapa” i en aquest aquesta entrada, cal inserir el mapa.

Go to Top