3ESOC

Comentar un àlbum web a Picasa

0

Aquests primera avaluacio del curs 2015-16 hem elaborat la primera activitat amb àlbums web de Picasa. A continuació farem un recordatori breu de com es treballa amb un àlbum web de Picasa:

1. Totes les imatges que carreguem en un àlbum web cal que estiguin comentades.

2. Comentar una imatge suposa fer:

a) Descriure el es pot veure a la imatge

b) Explicar perquè el contingut de la imatge és important respecte el que estem estudiant.

3. Si el treball és en grup:

a) a la descripció de l’àlbum, cal escriure els noms de les persones que formen part del grup.

b) l’àlbum ha d’estar compartit amb tothom que forma part del grup.

4. Per poder comentar les imatges d’un àlbum que no hem creat (que algún ha compartit amb nosaltres), cal que en primer lloc anem a Picasa, i un cop haguem iniciat la sessió, clicarem a l’enllaç que ens han fet arribar per correu.

 

Aquí us adjunto l’àlbum de Picasa que cal que tothom comenti quatre imatges

De sruiz_puigdetiula15

Recordeu que quan treballem la ciutat, estudiarem el Pla d’Eixample de Barcelona d’Ildefons Cerdà i que a la sortida, es faran fotografies que caldrà pujar a un àlbum web Picasa.

Activitats de socials al treball de síntesi

0

Dades sobre l’activitat  als ports de Catalunya gestionats per la Generalitat (resten doncs exclosos, els ports de Barcelona i de Tarragona que pertanyen a Puertos del Estado): Ports de la Generalitat

Anuari estadístic de Ports de la Generalitat de l’any 2010

Per a dades estadístiques, podeu consultar L’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT

PESCA

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

La pesca i l’aqüicultura a Catalunya l’any 2009

evolucio-captutes-tones-pesca-demarcacio-barcelona-1991-20101

NÀUTICA ESPORTIVA

Pla de Ports esportius de l’any 2006

Per a cercar informació sobre els ports esportius catalans Associació Catalana de Ports Esportius

Els mapes de Google del treball de síntesi

0

En aquest enllaç al Googlio del paisatges de Cubelles trobareu les indicacions per fer un mapa de google.

Resum sobre la globalització

0

Què és la globalització?
Quines són les característiques de la globalització?
Quina diferència hi ha entre una empresa nacional i una multinacional?
A quins països pertanyen la majoria de les  multinacional?
Quines són les principals institucions econòmiques mundials?
Quines són les funcions del Fons Monetari Internacional?
Quins són els grans centres de l’economia mundial?
Quines diferències hi ha entre els EUA i la UE?
Quins són els països BRIC?
En quina qüestió han entrat en conflicte recentment la UE i els països emergents?
Quins són els principals contrastos econòmics que es donen al món?
Quins són els principals contrastos socials que es donen al món?
Quines són les principals causes del subdesenvolupament?

L’actualitat explicada als estudiants de secundaria per la CNN

0

Els darrers esdeveniments com la detenció de Ratkoc Mladic, el cap de les tropes dels serbis de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans, la cimera del G8 a Paris, els tornados als EUA o la discussió de la Llei d’immigració als EUA, explicats per la CNN Student news.

Transcripció de l’audio

3ESOC: CONTINGUTS CONTROL 5/5/11

0

Arxiu amb els continguts del control del 5/5/11

Recordatori dels tipus d’indústries: Quins factors de localització industrial són més importants en cadascuna d’aquestes activitats industrials?

El mapa conceptual de les activitats terciàries

0

Mapa conceptual sobre les activitats econòmiques del sector terciari a completar

El mapa dels centres i les regions industrials al món

0

Un cop que ja hem fet el nostre primer mapa de Google (trajecte casa-INS), ja podem passar a la següent activitat.

Instruccions per fer el treball amb el mapa dels centres i regions industrials del món:

 1. Grups d’entre 2 i 4 persones
 2. El títol del mapa ha de ser Cognom1-Cognom2-Cognom3-industria-mon (el primer cognom de cada membre del grup, ordenats alfabèticament).
 3. El mapa ha de ser col.laboratiu (un dels membres del grup crea el mapa i convida a editar-lo als altres clicant a “col.labora” a la part superior esquerra).
 4. Un cop fet l’enviareu a l’adreça de geo3cubelles@gmail.com
 5. En el mapa heu de localitzar els centres industrials.
  • Heu de diferenciar entre els centres industrials de països d’alt-mig-baix grau d’industrialització
  • Cada localització ha de portar el nom de la persona que l’ha situat.
  • També heu de localitzar les principals àrees industrials.
  • Recordeu que tots aquels recursos emprats han d’estar explicats a la descripció del mapa.
  • El llistat d’àrees a situar l’obtindrem de les pàgines 204-205 del llibre de socials.

   Revisió del que hem fet sobre urbanització

   1

   Amb l’ajuda del documental “HOME” hem estudiat algunes qüestions relacionades amb les ciutats:

    watch?v=SWRHxh6XepM”>El documental al Youtube

   1. Cóm ha crescut la població urbana en els darrers anys?
   2. El creixement ha estat el mateix a les ciutats dels països industrialitzats com a les ciutats dels països en via de desenvolupament?
   3. Quins problemes socials presenten les ciutats dels països industrialitzats? i en via de desenvolupament?
   4. En quant al medi ambient, quins problemes mediambientals tenen plantejats les ciutats dels països més industrialitzats? i les dels països en via de desenvolupament?

   Amb l’ajuda del documental “Barraques” vàrem identificar els agents urbans: promotors immobiliaris, propietaris-ies, ciutadans-es, empresaris-ies i organismes públics.

   De Collages

   Els plànols urbans.

   La forma de la ciutat ens ve donada per l’amplada i forma dels carrers, la distribució de les zones verdes, el seu emplaçament a prop del mar o dalt d’un turó, entre d’altre. A grans trets tenim dos tipus de plànols: l’irregular (sensació de desordre on no es repeteix cap forma geomètrica) i el regular (on tenim una o vàries formes geomètriques que es van repetint i que dóna una sensació d’ordre). De plànols regulars, els més coneguts són l’ortogonal (com el que presenta l’Eixample de Barcelona) i el radiocèntric (com el que presenta el centre històric de Vitoria).

   Definicions. Al llarg d’aquesta unitat hem treballat conceptes com poblament (Cóm diferenciem el poblament urbà del rural? -densitat de població, arquitectura i activitats econòmiques), densitat de població, activitats urbanes, centre urbà, perifèria urbana, quart món, superpoblament.

   Recordeu aspectes ja treballats anteriorment com els factors que afavoreixen el poblament (físics i humans), així com les qüestions tractades al documental “Barraques”.

   Barraques: la ciutat oblidada

   0

   Si no podeu reproduir directament el vídeo aquí, cliqueu a l’enllaç següent Barraques.La ciutat oblidada.

   Amb l’ajuda d’aquest documental volem estudiar alguns aspectes tractats al tema de població i d’altres que anirem veien al tema de poblament:

   POBLACIÓ. Els moviments migratoris interns a Espanya durants els anys 50 i 60 del segle XX. Procedència dels immigrants que arribaven a Barcelona. Causes dels moviments migratoris. Condicions de vida i de treball en el lloc de destinació. Beneficis i inconvenients per a la ciutat de Barcelona provocats per aquesta arribada d’immigrants.

   POBLAMENT. La localització dels barris de barraques al plànol de Barcelona. Tipus d’habitatges i condicions de vida als barris de barraques. Diferències entre els diferents barris de barraques que apareixen al documental pel que fa a equipaments i serveis com l’educació i l’assistència sanitària. Aparició dels barris obrers a la perifèria de Barcelona. Paper de les AAVV (Associacions de veïns-es) en l’obtenció de millores per al barri.

   Sobretot, no us oblideu de parar especial atenció a les reflexions finals dels i de les protagonistes. Tant Julia Aceituno com Agustí Mataró ens “regalen” unes reflexions molt valuoses quan comparen el que ells-es van viure amb la situació actual, tant parlant de les condicions de vida als barris com tractant el tema de la immigració.

   Go to Top