3ESOA

El mapa sobre la UE

0

En un mapa mut polític dels estats d’Europa fes les següents activitats:

Activitat 1: Posa el nom dels 27 països membres de la UE (pàg. 53 del llibre). Escriu els noms en color negre i lletra majúscula.

Activitat 2: Acoloreix els països membres segons l’any d’incorporació a la UE:

Països fundadors. 1958 (color verd)
Països incorporats entre 1973 i 1986 (color groc)
Països incorporats entre 1990 i 1995 (color vermell)
Països incorporats a partir del 2000. (color blau)
Activitat 3: Situa les ciutats que són seu d’organismes europeus:

Parlament europeu (Estrasburg)
Comissió europea (Brussel.les)
Tribunal europeu de justícia (Luxemburg)
Banc central europeu (Fràncfort)
Activitat 4: Fes la llegenda de tots els recursos emprats en fer aquest mapa (tipus de lletres i colors)

Activitat 5: Explica al teu dossier el significat de les sigles següents: CECA, CEE, FEDER, FEOGA, PAC.

Activitat 6: Ordena en un eix cronològic els següents esdeveniments

Signatura del Tractat de Maastricht
Creació de la CECA
Tractat de Roma
L’euro es converteix en la moneda de dotze membres de la UE.
Activitat 7: Explica la importància dels tractats de Roma i de Maastricht.

Comencem a parlar de la UE

1

El projecte sobre la Unió Europea

0

3ESOA avui ha començat el seu projecte sobre la Unió Europea. Aquí està l’enllaç al sites del projecte

Projecte Unió Europea

1. el primer lloc que heu de visitar és la web de la Unió Europea

2. A continuació, heu de posar un guió dels apartats que tractareu.

La singularitat de la Vall d’Aran

0

En parlar del mapa de Catalunya en vegueries hem discutit sobre la singularitat de la Vall d’Aran i la demanda d’una vegueria pròpia per part d’aquest territori.

LA LLENGUA
telenotícies aran

EL CLIMA I EL PAISATGE

La posició geoestratègica entre França, Catalunya i l’Aragó

KIMQVXGM

Resum dels temes 2 i 3 pel control de la propera setmana

0

CONTINGUTS DE LA PROVA DEL PROPER DIMECRES
Tema 0: Introducció
– els elements d’un mapa

Tema 2: els estats del món
– què es un estat
– quins són els elements d’un estat
– quines són les funcions d’un estat
– diferents tipus d’estat: democràcia-dictadura/ monarquia-república/ laic-aconfessional-confessional-teocràcia/centralitzat-descentralitzat.
– Què són les Nacions Unides, els seus objectius, agències de l’ONU i institucions més importants (secretari general, assemblea General, Consell de Seguretat). Dret de vet.

Tema 3: l’organització territorial d’Espanya i de Catalunya
– Espanya: municipis, províncies i comunitats autònomes
– Catalunya: cal afegir les comarques i les vegueries.

Mapa polític d’Espanya

0

Per a realitzar l’activitat del mapa polític d’Espanya, us recordo les instruccions:

 • TÍTOL. A la part superior, centrat en majúscula.
 • ROTULACIÓ.
  • El nom de les províncies s’ha d’escriure
   • en majúscula
   • en color negre
   • centrat dins dels límits de la província
   • orientat de la mateixa manera que el títol (paral.lel)
  • El nom de les comunitats autònomes s’ha d’escriure
   • en majúscula (una mica més gran que el nom de les províncies)
   • en color blau
   • centrat dins dels límits de la comunitat autònoma
   • orientat com el títol i el nom de les províncies
 • LÍMITS. Heu de resseguir el límit entre comunitats autònomes amb un rotulador prou gruixut.
 • LLEGENDA. La llegenda ha de contenir tots els elements necessaris per a poder distingir una província d’una comunitat autònoma i per tant, ha de contestar les següents preguntes
  • Com s’ha escrit el nom de les províncies?
  • Com s’ha escrit el nom de les CCAA?
  • Com s’ha traçat el límit entre províncies?
  • Com s’ha traçat el límit entre CCAA?

A la llegenda s’ha de reflectir els recursos emprats per a fer el mapa.
La llegenda ha d’anar dins d’un rectangle al marge inferior dret, preferiblement. Si no es pot, en algun altre lloc de la part inferior o dels marges dret o esquerre.

La llegenda és un element fonamental per poder entendre i llegir la informació de qualsevol mapa. En el cas del mapa polític d’Espanya per províncies i CCAA (comunitats autònomes) hem de reflectir la retolació i els límits entre comunitats autònomes.

BARCELONA Nom de província

CATALUNYA Nom de comunitat autònoma

_________ límit de província

límit de comunitat autònoma

La llegenda va envoltada per un requadre i la seva posició, preferiblement en un lateral.

ATENCIÓ
No us confongueu amb el mapa del llibre
mapa polític Espanya

Les instruccions que us he donat per fer el mapa, donarà com a resultat un mapa diferent respecte el que apareix al llibre, aneu amb atenció!! També, pareu atenció amb els noms de les comunitats autònomes uniprovincials, on el nom de la província i de la comunitat autònoma és gairebé idèntic.

El nostre mapa s’ha de semblar a aquest altre (sense tenir en compte els colors)

 

El nostre primer mapa

0

En una mapa de Google, heu de marcar casa vostra, amb una línia mostrar el camí que seguiu fins l’Institut i per últim, marca l’Institut. Títol de mapa: mapa1_s.ruiz (cadascú posa la inicial del seu nom seguida del primer cognom)

Per últim, fareu una entrada al vostre sites titulada: “01. El meu primer mapa” i en aquest aquesta entrada, cal inserir el mapa.

Comencem el dossier digital 2013-14

0

1. Entreu al vostre compte d’institutcubelles.cat
2. Aneu a http://sites/google.com
3. Creeu un lloc web nou amb el vostre nom. Per exemple Sonia Ruiz, el nom del seu lloc web serà soniaruiz (seguit i en minúscula)
4. un cop creat el lloc web, es comparteix amb la profesora a l’adreça sruiz@institutcubelles.cat
5. cal canviar el format del lloc web a anuncis (clicar a “Mas” adalt a la dreta, i seleccionar “canvia plantilla”)

Turquía i la UE

0

turquia

PAUTES D’ELABORACIÓ DEL DOSSIER DE SOCIALS

0

Benvinguts i benvingudes a un nou curs escolar!! En primer lloc un breu recordatori de les pautes per elaborar el dossier de socials. És important que tingueu present que el 10% de la nota final de l’avaluació correspon al dossier i que els aspectes que  s’avaluen són els que apareixen en aquestes instruccions. El contingut és un 70% de la nota del dossier per tant, a treballar!!

PAUTES D’ELABORACIÓ DEL DOSSIER DE SOCIALS

PORTADA

* El primer full del dossier és la portada

* Els elements de la portada són el nom de la matèria, el núm. d’avaluació, la data de lliurament, el nom de l’alumne/a i el nom del professor/a

ÍNDEX

* El format de l’índex consisteix en escriure la descripció de l’activitat a l’esquerra i el número de pàgina corresponent a la dreta.

PAGINACIÓ

* Tots els fulls amb contingut han de portar número de pàgina . Cal paginar les dues cares del full si tenen contingut.

* Tots els fulls tenen data. Cada vegada que es comença un full cal posar la data a la part superior dreta. Si comencem un exercici en una data diferent de la del full, cal posar-la a la dreta de nou, a l’alçada de l’enunciat.

PRESENTACIÓ

* Tots els fulls han de ser del mateix tamany i disseny.

* El treball ha de ser polit.

* Cal presentar el dossier enquadernat amb un sistema de fixació i a la data convinguda.

CONTINGUT

* Cal que hi hagi correspondència entre l’índex i el contingut.

* El/la professor/a facilitarà un llistat de totes les activitats per a realitzar el càlcul el percentatge de contingut realitzat per l’alumne/a.

* El contingut ha d’estar ordenat cronològicament.

CORRECCIÓ

* Cal utilitzar un color contrastat per a fer les correccions (per als enunciats i les respostes s’acostuma a utilitzar els colors blau o negre; per a les correccions cal utilitzar el color vermell).

* Totes les activitats han d’estar revisades (cal demostrar que els exercicis han estat revisats i això vol dir que amb color vermell han d’estar corregides aquelles coses que us havieu deixat de posar o que no havieu posat correctament).

Go to Top