Per accedir al formulari de la revisió del protafoli digital d’aquesta 1a. avaluació ves a l’entrada https://sites.google.com/a/institutcubelles.cat/exemples3eso2013-14/home/03revisiodela1aavaluacio