CONTINGUTS DE LA PROVA DEL PROPER DIMECRES
Tema 0: Introducció
– els elements d’un mapa

Tema 2: els estats del món
– què es un estat
– quins són els elements d’un estat
– quines són les funcions d’un estat
– diferents tipus d’estat: democràcia-dictadura/ monarquia-república/ laic-aconfessional-confessional-teocràcia/centralitzat-descentralitzat.
– Què són les Nacions Unides, els seus objectius, agències de l’ONU i institucions més importants (secretari general, assemblea General, Consell de Seguretat). Dret de vet.

Tema 3: l’organització territorial d’Espanya i de Catalunya
– Espanya: municipis, províncies i comunitats autònomes
– Catalunya: cal afegir les comarques i les vegueries.