A l’activitat de la pesca al món, s’havia de cercar les dades dels principals països pescadors. Una via, era a través de la FAO, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura. En una de les seves publicacions, l’Anuari d’Estadístiques de pesca i d’agricultura es podien consultar per diferents criteris.

Les dades que ens interessaven, es poden consultar en aquest enllaç