Segueix les instruccions per completar la fitxa de la pesca al món

1. Amb l’ajuda del mapa adjunt situa els següents corrents oceànics: C. de Llaurador, C de l’Atlàntic Nord, C. de Benguela, C. de Kuro Shivo, C. de Califòrnia, C. de Humboldt, C. del Golf, C. de les Canàries, C. de l’Antàrtic, C. Oya Shivo, C. Nord-equatorial, C. Sud-equatorial

2. Repassa les fletxes de cada corrent amb color vermell si és un corrent càlid i amb color blau si és fred.
3. Situa els cal.ladors al mapa sobre les pautes indicades escrivint el nom en color negre als llocs corresponents: Alaska, Patagònia, Mar del Nord, Banc saharià, Costes de Madagascar, Costes d’Insulíndia, Costes de Perú i de Xile, Terranova, Gran Sol, Costes de Namíbia, Golf de Bengala i Mar del Japó.
4. Cerca informació sobre els 10 països que més pesca desembarquen al món, amb les dades més recents que puguis trobar. Una bona via potser a través d’algún organisme internacional que tracti les qüestions de l’alimentació, la pesca, …
5. Situa aquests països en el teu mapa.
6. Respon a aquestes preguntes
– Els països que més pesquen són els que tenen a les seves aigües un cal.lador? Posa exemples
7. Cerca informació a la premsa per esbrinar a quins cal.ladors allunyats d’Espanya hi treballa la flota pesquera espanyola