a) Minifundi. Es tracta d’un petit hort.
b) Camps tancats. L’hort està envoltat per una tàpia.
c) Serà intensiva si explota la parcel·la en la seva totalitat, i extensiva si deixa una part en guaret.
d) Tècniques tradicionals. Treballa l’hort de manera manual amb l’ajuda d’una aixada.
e) Hortícola.
f) Policultura. A l’hort planta tomàquets, cebes, patates i pastanagues.
g) Agricultura de regadiu. Utilitza aigua del riu, que és conduïda
per un canal artificial fins a les terres de conreu.
h) Agricultura de subsistència. La producció és per a l’autoconsum.