Recordeu, que de cada imatge heu de :

  1. Descriure que es pot veure:
  • quins elements es poden distingir, i en quina part de la imatge (a la part central de la imatge, a la part superiors, …)
  • d’entre els elements. si apareixen elements naturals, dir quins són, si es poden distingir arbres (el nom, si el coneixeu) o tot un bosc, rius, llacs, …
  • dels elements artificials, el mateix, dir si es veuen fàbriques, carreteres, habitatges (quina mena de cases, si són blocs de, pisos, cases individals, barraques) o zones residencials
  • si apareixen persones, és molt important esmentar què estan fent i en quina actitud.

2. Cal escriure què s’està explicant en el documental quan es veu la imatge que has descrit, si s’està parlant de l’impacte del petroli, de la destrucció dels boscos, del problema de l’aigua, …