1. Cal descriure què és el que es pot veure a cadascuna de les nou imatges.
2. A partir de la imatge 3, a més a més, cal dir de cada imatge amb quin agent urbà està relacionada i per quina raó. Per exemple, si la imatge x considereu que està relacionada amb els constructors, caldrà justificar-ho, tot dient, per exemple, que es veu un edifici en construcció.