Què és la globalització?
Quines són les característiques de la globalització?
Quina diferència hi ha entre una empresa nacional i una multinacional?
A quins països pertanyen la majoria de les  multinacional?
Quines són les principals institucions econòmiques mundials?
Quines són les funcions del Fons Monetari Internacional?
Quins són els grans centres de l’economia mundial?
Quines diferències hi ha entre els EUA i la UE?
Quins són els països BRIC?
En quina qüestió han entrat en conflicte recentment la UE i els països emergents?
Quins són els principals contrastos econòmics que es donen al món?
Quins són els principals contrastos socials que es donen al món?
Quines són les principals causes del subdesenvolupament?